Navigacija

Arhiva novosti

Saradnja dva medicinska fakulteta

Prof. dr Ranko Škrbić, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, i prof. dr Vladimir Jakovljević, dekan Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, 14. novembra 2018. godine potpisali su u Banjoj Luci Sporazum o naučno-stručnoj i ...

Promovisano 29 doktora nauka

Prof. dr Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjoj Luci, 08. novembra 2018. godine, promovisao je 29 doktora nauka, koji su u proteklih godinu dana odbranili doktorske disertacije na Univerzitetu u Banjoj Luci. Rektor Gajanin, kaže da je ovo prom...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke priključka za traktor – pluga za potrebe Eksperimentalno-edukativnog centra za razvoj agrarnog sektora Republike Srpske pri Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke priključka za traktor – pluga za potrebe Eksperimentalno-edukativnog centra za razvoj agrarnog sektora Republike Srpske pri Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Od...