Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računarske opreme za potrebe Rektorata, Pravnog i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računarske opreme za potrebe Rektorata, Pravnog i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2. Prilog: Odluka o izboru - LOT 2.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računarske opreme za potrebe Univerzitetskog računarskog centra i Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računarske opreme za potrebe Univerzitetskog računarskog centra i Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1. Prilog: Odluka o izboru - LOT 1.

Stipendije za pisce

Centralna evropska inicijativa u saradnji sa Udruženjem slovenskih pisaca, u okviru Međunarodnog književnog festivala Vilenica, pokrenula je konkurs za stipendiranje rezidencijalnih boravaka namijenjenih književnicima.  Stipendiranje rezidencijalnih boravaka...

Decenija Globalnog trezora sjemena

Institut za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci jedina je institucija u regionu koja je svoju sigurnosnu sjemensku kolekciju deponovala u Globalni trezor sjemena u Svalbardu, koji ove godine obilježava dest godina postojanja. Na poziv ministra...