Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku komunalne infrastrukture - kante kancelarijske za primarno odvajanje otpada i kante vanjske sa stubovima za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku komunalne infrastrukture - kante kancelarijske za primarno odvajanje otpada i kante vanjske sa stubovima za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Obrazac realizacije ...