Navigacija

Arhiva novosti

Cilj TNTI 2012 jeste stvaranje preduzetničke i inovacione klime, a neposredna realizacija tehnološke inovacije na tržištu putem osnivanja sopstvenog preduzeća ili sklapanja ugovora sa partnerom. Na takmičenje se mogu projaviti svi stanovnici Republike ...