Navigacija

Arhiva novosti

Početkom juna 2013. godine u Sarajevu je održan sastanak ministara nadležnih za oblast nauke u BiH na kojem su razmjenjene informacije o strateškim dokumentima za oblast nauke na nivou svih ministarstava, implementaciji zakona, statistici u oblasti nauk...