Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga iz oblasti poljoprivrede za potrebe realizacije projekta „Ispitivanje mogućnosti upotrebe napuklih priplodnih jaja za inkubaciju u cilju povećanja reproduktivne efikasnosti roditeljskih jata teškog linijskog hibrida“ Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga iz oblasti poljoprivrede za potrebe realizacije projekta „Ispitivanje mogućnosti upotrebe napuklih priplodnih jaja za inkubaciju u cilju povećanja reproduktivne efikasnosti roditeljskih jata tešk...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke specijalnih hemijskih proizvoda (kitova za serološke metode, PCR i RT PCR analize) za potrebe Laboratorije za sertifikaciju sadnog materijala i rasada hortikulturnih biljaka Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke specijalnih hemijskih proizvoda (kitova za serološke metode, PCR i RT PCR analize) za potrebe Laboratorije za sertifikaciju sadnog materijala i rasada hortikulturnih biljaka Poljoprivrednog fakulteta...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga izrade Plana zaštite od požara i Plana evakuacije i uputstava za postupanje u slučaju požara za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga izrade Plana zaštite od požara i Plana evakuacije i uputstava za postupanje u slučaju požara za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka o izboru.

Obilježen Svjetski dan muzike

Ispred Univerziteta u Banjoj Luci, Konfucijev institut je u nedjelju, 21. juna 2020. godine, simbolično obilježio Svjetski dan muzike uz mini koncerte na otvorenom u Univerzitetskom gradu.  Uz dobro raspoloženje i pridržavanje svih propisanih preventivni...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke stomatološkog materijala za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke stomatološkog materijala za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Obrazac realizacije ugovora - LOT 1               Obrazac ...