Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke kancelarijskog namještaja za potrebe Filozofskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta i Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke kancelarijskog namještaja za potrebe Filozofskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta i Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Obrazac realizacije ugovora - LOT 1               Obraz...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke laboratorijskog potrošnog materijala neophodnog za pokretanje uređaja Autostainer 360 za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke laboratorijskog potrošnog materijala neophodnog za pokretanje uređaja Autostainer 360 za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: odluka o izboru.