Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga servisiranja klima uređeja za potrebe Elektrotehničkog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 2, LOT 3 i LOT 4

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga servisiranja klima uređeja za potrebe Elektrotehničkog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 2, LOT 3 i LOT 4. Prilog: Odluka o poništenju - LOT 2               ...

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 7

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 7. Prilog: Obrazac realizacije LOT 7.

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 6

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 6. Prilog: Obrazac realizacije LOT 6.

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na  Rudarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 5

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na  Rudarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 5. Prilog: Obrazac realizacije LOT 5.

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 4

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 4. Prilog: Obrazac realizacije LOT 4.

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na  Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 3

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na  Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 3. Prilog: Obrazac realizacije LOT 3.

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na  Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na  Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2. Prilog: Obrazac realizacije LOT 2.

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1. Prilog: Obrazac realizacije LOT 1