Navigacija

Arhiva novosti

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja u postupku javne nabavke usluga održavanja softvera za potrebe Dentalne klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja u postupku javne nabavke usluga održavanja softvera za potrebe Dentalne klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavj...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku zajedničke javne nabavke računarske opreme u okviru Erasmus + projekta „Jačanje kapaciteta visokog obrazovanja iz oblasti Medicine bola u zemljama Zapadnog Balkana“ za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Tuzli

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku zajedničke javne nabavke računarske opreme u okviru Erasmus + projekta „Jačanje kapaciteta visokog obrazovanja iz oblasti Medicine bola u zemljama Zapadnog Balkana“ za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci i Univerzite...