Навигација

Р2МИУПМС - Машине и уређаји у припреми минералних сировина II

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмРударско и геолошко инжењерство
НазивМашине и уређаји у припреми минералних сировина II
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
Р2МИУПМСизборни13П + 3В7.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Циљеви изучавања предмета
Упознавање са машинама и уређајима који се користе у различитим процесима припреме минералних сировина (дробљењу, просејавању, млевењу, класирању, гравитацијској, магнетској, флотацијској и специјалним методама концентрације), као надградња предмета на академским студијама првог циклуса где се исте машине и уређаји изучавају. Поред упознавања са конструктивним карактеристика и принципима рада машина и уређаја, студенти ће се упознати и са начином избора и прорачуна тих уређаја.
Исходи учења (стечена знања)
Оспособљеност за самосталан прорачун и избор машина и уређаја у различитим индустријским процесима припреме минералних сировина; способност за самостално укључивање у рад индустријских постројења за припрему минералних сировина, научно-истраживачки рад или наставак студија.
Садржај предмета
Место и улога машина и уређаја у припреми минералних сировина. Опште о процесима припреме минералних сировина. Основне карактеристике и начин рада основних и помоћних машина и уређаја у припреми минералних сировина. Машине и уређаји који се користе за уситњавање руде. Дробљење. Дробилице, класификација, конструктивне карактеристике, принцип рада. Показатељи процеса дробљења. Млевење. Млинови, класификација, конструктивне карактеристике, принцип рада; мељућа тела. Показатељи процеса млевења. Енергетска ефикасност процеса уситњавања. Mашине и уређаји за класирање у флуиду вода и ваздух. Машине и уређаји у основним процесима припреме минералних сировина - основни појмови. Машине и уређаји у процесима гравитацијске, магнетске и флотацијске концентрације. Машине и уређаји у специјаним методама концентрације. Машине и уређаји за одводњавање производа концентрације. Уређаји за згушњавање. Уређаји за филтрирање. Уређаји за термичко сушење. Други помоћни уређаји: хранилице, пумпе, раздјељивачи пулпе, узимачи узорака, додавачи реагенаса и уређаји за аутоматску регулацију и контролу процеса и отпрашивање.
Методе извођења наставе
Предавања, вјежбе, семинарски рад, консултације
Литература
  1. 1. С. Деушић, П. Лазић, Машине и уређаји у припреми минералних сировина, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2013. 2. Чалић Н., Припрема минералних сировина, Рударски факултет Универзитета у Бањој Луци, Приједор, 2012.
Облици провере знања и оцењивање
Усмени испит