Navigacija

mr Sandra Petković

Laborant/viši laborant - II-31
Tehnološki fakultet
051/465-032

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Production process and quality of two different dry-cured sheep hams from Western Balkan countries

  Časopis FOOD SCIENCE &TECHNOLOGY-LWT
  Godina 2015
  Autori Sandra Stojković, Vladana Grabež, Milena Bjelanović, Snježana Mandić, Goran Vučić, Aleksandra Martinović, Torunn Thauland Håseth, Ana Velemir i BjØrg Egelandsdal
  Volumen 64
  Broj 2
  Strana od 1217
  Strana do 1224
  Veb adresa www.elsevier.com/locate/lwt

  Promjene hemijskog sastava i mikrobiološki status fermentisanih kobasica tokom zrenja

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Snježana Mandić, Asima Davidović, Ljiljana Topalić-Trivunović, Branka Topić, Aleksandar Savić, Snježana Matoš i Sandra Stojković
  Broj 5
  Strana od 45
  Strana do 49

  Opasnosti od mikološke i mikotoksikloške kontaminacije u pogonu za proizvodnju kolača

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2009
  Autori Snježana Mandić, Radoslav Grujić, Radomir Radanović, Nikola Marjanović, Ljiljana Petrović, Natalija Džinić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Sandra Stojković i Ana Gajić
  Broj 1
  Strana od 167
  Strana do 173

  Ispitivanje kvaliteta vlašićkog (Travničkog) sira sa područja opštine Kotor Varoš

  Časopis Biotechnology in Animal Husbandry
  Godina 2008
  Autori Sandra Stojković, Ognjen Maćej, Snježana Mandić, LJiljana Topalić-Trivunović, Nina Dobrijević i Ana Gajić
  Volumen 24
  Strana od 167
  Strana do 176
  Veb adresa www.istocar.bg.ac.yu

  Izvori mikološke i mikotoksikološke kontaminacije dimljenih suvomesnatih proizvoda

  Časopis Tehnologija mesa
  Godina 2007
  Autori Snježana Mandić, Radoslav Grujić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Radenko Đurica i Sandra Stojković
  Volumen 48
  Broj 3-4
  Strana od 157
  Strana do 162
  Veb adresa www.inmesbgd.com/files/casopis.html

  Značaj mikološke kontrole u pogonima za proizvodnju mesa i proizvoda od mesa

  Časopis Tehnologija mesa
  Godina 2007
  Autori Snježana Mandić, Radoslav Grujić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Radenko Đurica i Sandra Stojković
  Volumen 48
  Broj 3-4
  Strana od 163
  Strana do 167
  Veb adresa www.inmesbgd.com/files/casopis.html

  Sadržaj cinka u voću i proizvodima od voća na banjalučkom tržištu

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2003
  Autori Sandra Stojković, Radoslav Grujić i Goran Vučić
  Volumen 44
  Strana od 30
  Strana do 39

  Sadržaj cinka u povrću i proizvodima od povrća na banjalučkom tržištu

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2003
  Autori Sandra Stojković, Radoslav Grujić i Goran Vučić
  Volumen 44
  Strana od 3
  Strana do 12

  Sadržaj cinka u mesu i proizvodima od mesa na banjalučkom tržištu

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2003
  Autori Sandra Stojković, Radoslav Grujić i Goran Vučić
  Volumen 2
  Strana od 142
  Strana do 148

  Fizički simptomi koje uzrokuje rad sa videoterminalima

  Časopis DEFENDOLOGIJA
  Godina 1998
  Autori Vaso Bojanić, Sandra Stojković, Predrag Miletić, J. Šetrajčić i D. Raković
  Strana od 107
  Strana do 110

Radovi sa skupova

  Dry cured sheep/lamb meat: Norwegian birkenbeiner "Fenalar" compared with sheep Pastrma from Bosnia&Herzegovina and Montenegro

  Naučni skup 60th International Congress of Meat Science and Technology
  Godina 2014
  Autori B. Egelandsdal, Sandra Stojković, V. Grabež, M. Bjelanović, A. Martinović, E. Pallin i P. Berg

  Modifikacijatehnologije u funkciji poboljšanja goveđeg pršuta

  Naučni skup X savjetovanje hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Amir Ganić, Ivana Radić, Sandra Stojković, Marina Krvavica i Davorka Ratković
  Strana od 270
  Strana do 276

  Contribution to technology and Quality ham of sheep

  Naučni skup Meat and meat products-Perspectives of sustainable production
  Godina 2013
  Autori Amir Ganić, Amir Čaušević, Enver Karahmet, Sandra Stojković i Davorka Ratković

  Technology, composition and quality of indigenous Banja Luka fresh cheese

  Naučni skup 22nd International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry - Sarajevo 2011
  Publikacija Proceedings, Sarajevo, Izmir, 2012.
  Godina 2011
  Autori Sandra Stojković, Snježana Mandić, Marta Winiecka, Ana Velemir, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović i Snježana Matoš
  Strana od 373
  Strana do 375

  Upravljanje rizikom mikotoksina u prehrambenoj industriji

  Naučni skup Međunarodno 56.savetovanje industrije mesa, Tara
  Publikacija Zbornik kratkih sadržaja, Međunarodno 56.savetovanje industrije mesa, Meso i proizvodi od mesa-Bezbednost, kultura, razvoj, kvalitet života
  Godina 2011
  Autori Snježana Mandić, Sandra Stojković i Ana Velemir
  Strana od 54
  Strana do 55

  Polifosfati u proizvodima od mesa

  Naučni skup IX Savjetovanje hemičara i tehnologa Republike srpske, Banja Luka
  Publikacija Zbornik radova ,IX savjetovanje hemičarai tehnologa Republike Srpske, Banja Luka
  Godina 2010
  Autori Sandra Stojković, Snježana Mandić, Vladana Grabež, Ana Velemir i Goran Vučić
  Strana od 326
  Strana do 334

  Neke reproduktivne karakteristike simentalca, redholštajna i norveškog govečeta u Republici Srpskoj

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2006
  Autori Božo Važić, Milan Krajinović, Dragutin Matarugić, Milanka Drinić i Sandra Stojković
  Strana od 50
  Strana do 51

  Zinc from food and human health

  Naučni skup The 6th XENOBIOTIC METABOLISM AND TOXICITY WORKSHOP OF BALKAN COUNTRIES, Banja Luka
  Publikacija Scripta Medica 1, The proceedings of the 6th Xenobiotic metabolism and toxicity workshop of Balkan Countries, 35
  Godina 2004
  Autori Sandra Stojković, Snježana Mandić, Radoslav Grujić, Snježana Pejčić i Đorđe Marjanović
  Strana od 30
  Strana do 31

  Prosječan sadržaj cinka u nekim grupama namirnica ispitivanih na području grada Banja Luke

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Program Sažeci Bilježnica
  Godina 2004
  Autori Sandra Stojković i Radoslav Grujić
  Strana od 139
  Strana do 140

  Sadržaj cinka u žitaricama i proizvodima od žitarica na banjalučkom tržištu

  Naučni skup V Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2004
  Autori Sandra Stojković i Radoslav Grujić
  Strana od 1
  Strana do 11

  Kvalitet i održivost soka zove (Sambucus nigra)

  Naučni skup II simpozijum "Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  Publikacija Zbornik radova 11, II simpozijum"Savremene tehnologije i privredni razvoj", Leskovac, 1998.
  Godina 1998
  Autori Snježana Mandić, Radoslav Grujić, Miloš Šolaja, Sandra Petković i Sandra Stojković
  Strana od 21
  Strana do 25

  Prilog proučavanju uticaja alkoholizma na način ishrane ljudi

  Naučni skup VI Savjetovanje hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik izvoda radova
  Godina 1998
  Autori Mirela Vuklišević, Sandra Stojković i Radoslav Grujić

  Principi ishrane

  Naučni skup 37. Tehnologijada
  Godina 1998
  Autori Svetlana Malčić, Radoslav Grujić i Sandra Stojković

  Ispitivanje uticaja dodatka sojinih proteina na osobine proizvoda od mesa i povrća

  Naučni skup XXXVI Tehnologijada
  Godina 1997
  Autori Danijela Elez i Sandra Stojković

  Smanjenje sadržaja jabučne kiseline u toku alkoholne fermentacije šire

  Naučni skup XXXV Tehnologijada
  Publikacija Zbornik izvoda radova
  Godina 1996
  Autori Sandra Stojković i Olivera Gogić
  Strana od BT-3

Ostali radovi

  Uticaj cinka na metabolizam čovjeka

  Izdavač Tehnološki fakultet Banja Luka
  Godina 2003
  Autori Sandra Stojković

Knjige

  Kontrola kvaliteta mesa i proizvoda od mesa

  Izdavač Tehnološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-54-46-3
  Godina 2013
  Autori Snježana Mandić, Goran Vučić i Sandra Stojković
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 74

Projekti

Proizvodnja i karakterizacija novih proizvoda od mlijeka

Budući da su se različite začinske biljke vijekovima koristile za poboljšanje ukusa hrane, a pored toga sadrže i mnoga ljekovita svojstva, cilj ovog projekta je da se proizvedu novi proizvodi, različite vrste sireva sa dodatkom odabranih začina kao što su origano, bosiljak, peršun, ruzmarin i vlasac, i da se ispita kvalitet proizvedenih sireva.Budući da su se različite začinske biljke vijekovima koristile za poboljšanje ukusa hrane...

Broj projekta 1251149
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Danica Savanović
Projektni tim Maja Milijaš, ma
Jovo Savanović
prof. dr Ljiljana Topalić-Trivunović
mr Sandra Petković
Nemanja Jelić
prof. dr Aleksandar Savić
Jovan Banjac
mr Ana Velemir
Aleksandra Torbica
Tijana Đuričić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2022.
Završetak projekta 18.03.2024.
Vrijednost projekta 20000.0 BAM