Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke i isporuke elektroda za konduktometar, jun selektivne elektrode za natrijum i kombinovane jon selektivne elektrode za kalcijum za potrebe projekta „Sinteza, fizičko-hemijska karakterizacija, kvantitativni odnosi između strukture i dejstva, tehnološka i farmaceutska analiza farmakološki aktivnih supstanci“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke i isporuke elektroda za konduktometar, jun selektivne elektrode za natrijum i kombinovane jon selektivne elektrode za kalcijum za potrebe projekta „Sinteza, fizičko-hemijska karakterizacija, kvanti...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke hemikalija i potrošnog materijala za izvođenje laboratorijske analize dijagnostike patogena u okviru projekta "Program posebnog nadzora TSWV, karantinskih fitoplazmi Phytophthora fragariae karantinskih nematoda krompira" za potrebe Poljoprivrednog fakulteta UBL

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke hemikalija i potrošnog materijala za izvođenje laboratorijske analize dijagnostike patogena u okviru projekta "Program posebnog nadzora TSWV, karantinskih fitoplazmi Phytophthora fragariae karantins...