Navigacija

Arhiva novosti

Na osnovu člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci i u skladu sa članom 4. Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta na svojoj 58. sjedn...

Na osnovu člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci i u skladu sa članom 4. Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta na svojoj 58. sjedn...