Navigacija

Arhiva novosti

Informacija sa 69. sjednice Senata

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 69. sjednici održanoj 1. jula 2021. godine razmotrio je i utvrdio Prijedlog Statuta Univerziteta u Banjoj Luci. Tokom sjednice održane u amfiteatru Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, razmotren je ...

Informacija sa 66. elektronske sjednice Senata

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 66. elektronskoj sjednici, održanoj 29. aprila 2021. godine putem Google meet, raspisao je Javni konkurs za izbor članova Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci koji su predstavnici akademskog i administrativnog os...

Informacija sa 65. elektronske sjednice Senata

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 65. elektronskoj sjednici 25. marta 2021. godine, utvrdio je prijedlog visine školarine za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Banjoj Luci koji samofinansiraju svoje šk...

Informacija sa 63. elektronske sjednice Senata

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 63. elektronskoj sjednici održanoj 28. januara 2021. godine razmatrao je i usvojio Izvještaj o realizaciji Programa rada Univerziteta u Banjoj Luci za 2020. godinu. Tokom ove sjednice, jednoglasno je usvojen i Prij...

Informacija sa 58. elektronske sjednice Senata

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 58. elektronskoj sjednici održanoj 29. oktobra 2020. godine, preko aplikacije Google Meet, donio je Odluku o dodjeli priznanja Univerziteta. Tokom 58. sjednice razriješen je dosadašnji i imenovan novi član Senata is...

Informacija sa 57. vanredne sjednice Senata

Senat Univerziteta u Banjoj Luci, na 57. vanrednoj sjednici održanoj 23. septembra 2020. godine u amfiteatru Fakulteta političkih nauka, razmotrio je način održavanja nastave za studente druge, treće i četvrte godine studija u akademskoj 2020/21. godini....

Najava 57. vanredne sjedice Senata

Pedeset sedma vanredna sjednica Senata Univerziteta u Banjoj Luci, biće održana 23. oktobra 2020. godine u 10 časova u amfiteatru Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.