Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke stomatološkog materijala za potrebe SC "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke stomatološkog materijala za potrebe SC "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Obrazac realizacije ugovora - LOT 1               Obrazac realizacije ugovora -...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke iznajmljivanja i održavanja aplikativnog softvera sa pratećim interfejsom za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke iznajmljivanja i održavanja aplikativnog softvera sa pratećim interfejsom za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: obrazac realizacij...

Dvije nagrade za studente ETF-a

Na Capture the Flag takmičenju iz oblasti računarske bezbjednosti, održanom 23. oktobra 2021. godine, studenti Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (ETF) osvojili su prvo i treće mjesto.  Riječ je o timovima studenata koji su ovaj usp...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke usluga izrade platforme za online realizaciju interaktivnog sajamskog događaja za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u okviru  Erasmus+ projekta VIRAL

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke usluga izrade platforme za online realizaciju interaktivnog sajamskog događaja za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u okviru  Erasmus+ projekta VIRAL. Prilog: obrazac realizac...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke iznajmljivanja i održavanja aplikativnog softvera sa pratećim interfejsom za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke iznajmljivanja i održavanja aplikativnog softvera sa pratećim interfejsom za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: odluka o ...