Навигација

мр Срђан Керен

051/464-628
локал112

Предмети

Шумарски факултет

Академске студије трећег циклуса
ДШ22ДРСДинамика раста стабала и шумских састојина

Библиографија

Радови у часописима

  Stand structural complexity of mixed old-growth and adjacent selection forests in the Dinaric Mountains of Bosnia and Herzegovina

  ЧасописFOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT
  Година2017
  АуториSrđan Keren, Jurij Diaci, Renzo Motta и Zoran Govedar
  Страна од531
  Страна до541
  Веб адресаhttps://authors.elsevier.com/a/1VHmV1L~GwCpMW

  Productivity of European beech coppice stands in the Forest Management Area “Donjevrbasko”, Bosnia-Herzegovina

  DOI0.7251/GSF1624019K
  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци
  Година2016
  АуториSrđan Keren, Vojislav Dukić, Zoran Govedar, Marijana Kapović и Бранислав Цвјетковић
  Волумен24
  Страна од19
  Страна до28
  Веб адресаhttp://www.glasnik-sfbl.rs.ba/glasnik/Glasnik_24.pdf

  Структура и подмлађивање мјешовитих састојина букве, јеле и смрче на подручју ШГ „Горица-Шипово“

  ЧасописШумарство
  Година2014
  АуториСрђан Керен и Зоран Говедар
  Број1-2
  Страна од33
  Страна до47
  Веб адресаhttp://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=373&Itemid=30

  Comparative Structural Dynamics of the Janj Mixed Old-Growth Mountain Forest in Bosnia and Herzegovina: Are Conifers in a Long-Term Decline?

  DOI0.3390/f5061243
  ЧасописForests
  Година2014
  АуториСрђан Керен, Renzo Motta, Зоран Говедар, Радован Лучић, Милан Медаревић и Jurij Diaci
  Број5
  Страна од1243
  Страна до1266
  Веб адресаwww.mdpi.com/journal/forests

  Structure, spatio-temporal dynamics and disturbance regime of the mixed beech-silver fir-Norway spruce old-growth forest of Biogradska Gora (Montenegro)

  ЧасописPLANT BIOSYSTEMS
  Година2014
  АуториRenzo Motta, Matteo Garbarino, Roberta Berretti, Иван Бјелановић, Enrico Borgogno Mondino, Milić Čurović, Срђан Керен, Fabio Meloni и Antonio Nosenzo
  Страна од1
  Страна до12

  Natural regeneration processes in old-growth Pinus peuce forest in the national park "Pelister" on mountain Baba

  ЧасописШумарство
  Година2013
  АуториNikolčo Velkovski, Milun Krstić, Zoran Govedar, Kole Vasilevski, Ivan Bjelanović и Srđan Keren
  Број1-2
  Страна од67
  Страна до80
  Веб адресаhttp://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2013_1-2/sumarstvo2013_1-2_rad07.pdf

  Утицај мјешовитих прореда на елементе структуре вјештачки подигнутих састојина смрче (Picea abies L.) на подручју западног дијела Републике Српске

  ЧасописШумарство
  Година2013
  АуториЗоран Говедар, Милун Крстић, Срђан Керен и Иван Бјелановић
  Број1-2
  Страна од33
  Страна до46
  Веб адресаhttp://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=340&Itemid=30

  Dinamika nastajanja otvora sklopa sastojina u dinarskoj prašumi Lom

  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
  Година2012
  АуториЗоран Говедар, Војислав Дукић, Данијела Петровић и Срђан Керен
  Страна од45
  Страна до60
  Веб адресаhttp://www.glasnik-sfbl.rs.ba/glasnik/Glasnik_16.pdf

  "Особине земљишта под културама смрче (Picea abies, Karst.) у западном дијелу Републике Српске"

  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Бања Луци
  Година2012
  АуториМаријана Каповић и Срђан Керен
  Број17
  Страна од18
  Страна до32

  Утицај склопа састојине на морфолошке карактеристике двогодишњег подмлатка букве (Fagus sylvatica L.) на подручју ПЈ „Црни врх“ – ШГ Бања Лука

  ЧасописШумарство
  Година2011
  АуториСрђан Керен, Родољуб Ољача и Зоран Говедар
  Број3-4
  Страна од31
  Страна до42
  Веб адресаhttp://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2011_3-4/sumarstvo2011_3-4_rad03.pdf

  ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ ПОДМЛАТКА И МЛАДИКА ЈЕЛЕ У ПОЈАСУ БУКОВИХ ШУМА НА ПЛАНИНИ ГРМЕЧ –ГЈ „ЧЕЛИЋ КОСА“

  ЧасописШумарство
  Година2011
  АуториСрђан Керен, Зоран Станивуковић и Зоран Говедар
  Број1-2
  Страна од43
  Страна до53
  Веб адресаhttp://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2011_1-2/sumarstvo2011_1-2_rad04.pdf

  Structire and site potential od fir-spruce forests in Bosnia and Herzegovina

  ЧасописSEEFOR
  Година2010
  АуториZoran Govedar, Srđan Keren и Дане Марчета
  БројNo.1
  Страна од10
  Страна до18

  Структурна изграђеност састојина смрче на подручју Витороге

  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
  Година2010
  АуториМирко Шебез, Зоран Говедар и Срђан Керен
  Страна од19
  Страна до32

  ИСТРАЖИВАЊЕ МИКРОКЛИМАТСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА МЕШОВИТЕ ШУМЕ ЈЕЛЕ И СМРЧЕ (Abieti picetum illyricum) НА ПОДРУЧЈУ ДРИНИЋА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

  ЧасописШумарство
  Година2010
  АуториЗоран Говедар, Зоран Станивуковић, Срђан Керен и И. Бјелановић
  Број3-4
  Страна од51
  Страна до60

  Утицај режима свјетлости на природно обнављање у састојини букве и јеле (Abieti - Fagetum) на Козари

  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
  Година2009
  АуториЗоран Говедар, Иван Бјелановић и Срђан Керен
  Страна од77
  Страна до95

  Примјена хемисферичних фотографија при истраживању режима свјетлости у шуми јеле, смрче и букве (Piceo-Abieti-Fagetum)

  ЧасописШумарство
  Година2008
  АуториЗоран Говедар и Срђан Керен
  Страна од43
  Страна до60

Радови са скупова

  Regeneration of silver fir by artificial seeding ina a beech stand within management unit „Kozaracko“, Republic of Srpska

  Научни скупInternational Symposium "Forest and Sustainable Development"
  ПубликацијаBook of abrstacts
  Година2016
  АуториZoran Govedar, Milan Mataruga, Vanja Daničić, Srđan Keren и Бранислав Цвјетковић
  Страна од25
  Веб адресаhttp://www.unitbv.ro/Portals/16/Sesiuni_stiintifice/2016/Book%20of%20abstracts%20FSD%20final.pdf

  Characteristics of Soils Under Chesnut Forests (Castanea sativa) in Bosnia and Herzegovina

  Научни скупInternational Symposium "Forests and Sustainable Development"
  ПубликацијаBook of abstracts
  Година2016
  АуториVanja Daničić, Marijana Kapović, Milan Mataruga, Zoran Govedar, Бранислав Цвјетковић и Srđan Keren
  Страна од24
  Веб адресаhttp://www.unitbv.ro/Portals/16/Sesiuni_stiintifice/2016/Book%20of%20abstracts%20FSD%20final.pdf

  Selection of a thinning method in artificially grown stand of black pine (Pinus nigra arn.) in the area of Srpske Toplice – Banja Luka

  Научни скупМатериалы международной научно-практической Интернет – конференции, “Лесное хозяйство 2014. Актуальные проблемы и пути их решения”, Министерство сельского хозяйства Российской федерации,
  Година2015
  АуториЗоран Говедар, M. Krstić и Срђан Керен

  MINE I POŽARI-FAKTORI UGROŽAVANJA BEZBJEDNOSTI U ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA REPUBLIKE SRPSKE

  Научни скупSUZBIJANJE KRIMINALITETA I EVROPSKE INTEGRACIJE, S OSVRTOM NA EKOLOŠKI KRIMINALITET
  ПубликацијаZBORNIK RADOVA "SUZBIJANJE KRIMINALITETA I EVROPSKE INTEGRACIJE, S OSVRTOM NA EKOLOŠKI KRIMINALITET"
  Година2014
  АуториZoran Govedar, Zoran Stanivuković, Srđan Keren и B. Marković
  Страна од245
  Страна до255

  Planiranje gazdovanja šumama u uslovima rizika u Republici Srpskoj

  Научни скупSeminar „Planiranje gazdovanja šumama u u uslovima rizika“, Šumarski fakultet u Beogradu i JP „Srbija šume“
  Година2013
  АуториЗоран Говедар, Zoran Stanivuković, Srđan Keren, Brane Zlokapa, V. Blagojević и S. Opačić

  Forest legislation development in the Republic of Srpska

  Научни скупInternational Symposium: Premise for developing forestry law in Europe. The need to adapt forestry regulations in different European countries to the framework developed by the Intergovernmental Negotiating Committee for a legally binding agreement on forests in Europe, CONSILVA
  Година2013
  АуториЗоран Говедар, Srđan Keren, G. Zubić и P. Balotić

  State forest functions and Memorial area Donja Gradina

  Научни скупInternational IUFRO Scientific Conference: „Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the Faculty of forestry in Banja Luka“
  ПубликацијаProcenings International IUFRO Scientific Conference: „Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the faculty of forestry in Banja Luka“
  Година2012
  АуториЗоран Говедар, M. Krstić, Ž. Kuzmanović, Srđan Keren, I. Bjelanović и J. Travar
  Страна од497
  Страна до513
  Веб адресаwww.sfbl.org

  Stand characteristics of the strict forest reserve ”Malinik” in Serbia

  Научни скупInternational Scientific Conference: “Forestry Science and Practice for the Purpose of Sustainable development of Forestry – 20 Years of the Faculty of Forestry in Banja Luka”
  Година2012
  АуториI. Bjelanović, M. Krstić, Зоран Говедар и Srđan Keren

  Features of using biomass as an energy source

  Научни скупI International Symposium and XVII Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska
  ПубликацијаBook of Abstracts
  Година2012
  АуториЗоран Говедар, Стоја Јотановић, Dane Marčeta, Danijela Kondić, Srđan Keren и Borut Bosančić
  Страна од84

  Могућности коришћења биомасе као извора енергије

  Научни скупI међународни симпозијум и XVII научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске
  Година2012
  АуториЗоран Говедар, Срђан Керен, Б. Босанчић, С. Јотановић и Д. Кондић

  Climate change in the Republic of Srpska and potential impact on forest ecosystems

  Научни скупInternational Scientific Conference “Forests in the Future-Sustainable Use, Risks and Challenges”
  Година2012
  АуториGoran Trbić, M. Krstić, Зоран Говедар, I. Bjelanović и Srđan Keren
  Страна од255
  Страна до267

  Features of regeneration in the virgin Piceo – Abieti – Fagetum forest in Lom

  Научни скуп7th IUFRO International Conference on Uneven-aged Silviculture 21st Century forestry: Integrating ecologically-based, uneven-aged silviculture with increased demands for forests
  ПубликацијаBook of abstracts, Ljubljana, Slovenia
  Година2010
  АуториЗоран Говедар и Srđan Keren

  Истраживање режима свјетлости примјеном хемисферичних фотографија у састојини смрче, јеле и букве (Piceo – abieti – fagetum) на подручју Днолучке планине

  Научни скупТрећи међународни конгрес "Екологија, здравље, рад, спорт"
  Година2009
  АуториЗоран Говедар, Срђан Керен, Родољуб Ољача, Војислав Дукић и Данијела Петровић

Књиге

  Non-NativeTree Spcecies for European Forests: Experiences, Risks and Opportunities

  ИздавачInstitute of Silviculture, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
  ISBN978-3-900932-42-8
  Година2016
  АуториБранислав Цвјетковић, Srđan Keren и Ћемал Вишњић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна412

  Biomasa kao obnovljivi izvor energije

  ИздавачUniverzitet u Banjoj Luci, Institut za genetičke resurse
  ISBN978-99976-655-0-8
  Година2015
  АуториЗоран Говедар, Дане Марчета, Срђан Керен, Никола Мићић, Гордана Ђурић, Стоја Јотановић, Данијела Кондић, Борут Босанчић, Наташа Пашалић, Дарио Јокановић, Марина Радун, Горан Гранић, Бранка Јелавић, Биљана Кулишић и Вељко Воркапић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна143