Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 8

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 8. Prilog: Odluka o izboru LOT 8

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 7

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 7. Prilog: Odluka o izboru LOT 7

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci  - LOT 6

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci  - LOT 6. Prilog: Odluka o izboru LOT 6

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 4. Prilog: Odluka o izboru LOT 4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 3. Prilog: Odluka o izboru LOT 3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci  - LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci  - LOT 2. PRILOG: Odluka o izboru LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na  Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 1. Prilog: Odluka o izboru LOT 1