Navigacija

Arhiva novosti

Poštovani, U okviru realizacije projekta "Mreža korisniika virtualne proizvodnje Zapadnog Balkana - podrška integraciji trougla znanja", održaće se:             motivacioni seminar "Priključi se i profitiraj"             u srijedu 21. 04. 2010. god....

Pokrenuta javna debata o WBC regionalnom modelu saradnje univerziteta i preduzeća Projektni tim WBC-VMnet projekta (www.wbc-vmnet.rs), koga čini 13 partnera iz 7 EU i WBC zemalja, pripremio je za javnu raspravu prijedlog novog regionalnog modela sara...