Навигација

П-60 - Српска политичка мисао

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмПолитикологија
НазивСрпска политичка мисао
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
П-60изборни53П + 1В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Уписана трећа година студија
Циљеви изучавања предмета
Да бисмо политиколошки разумијевали и тумачили друштвено-политичке процесе у БиХ и њеном балканском окружењу, сложене унутарнационалне и међуетничке односе, обиљежја српског политичког идентитета, политичке традиције и културе, неопходно је упознати се са фундаменталним политичким идејама, националним тежњама и државотворним програмима Срба у протекла два стољећа. Гдје су коријени савремених (не)споразума са собом и другима, какви су идеали покретали државнике, дипломате, политичке вође и партије, како су највећи политички и културни мисилоци гледали на унутрашње државно уређење, какву спољашњу политику водили, како су замишљали регионално удруживање, каквим изазовима и искуствима посвједочили, какве политичке тестаменте оставили насљедница? Може ли се препознати оно српско становиште у сваким идеолошким и геополитичким тенденцијама, какав је културни контекст узроковао политичке активности, како се формирао, обликовао и кроз историју манифестовао национални образац? Која савремена политичка питања су остала отворена, који планови витални? Предмет Српска политичка мисао обухвата интердисциплинаран поглед на истраживање и анализирање политичких феномена и процеса на простору бивше Југолавије.
Исходи учења (стечена знања)
Упознавање студената са разноврним политичким идејама, плановима и акцијама које су обиљежиле савремену политичку историју српског народа, мислима и дјелима најзначајнијих личности из националне политичке баштине, у циљу продубљивања знања о савременим политичким процесима и регионалним односима. Очекивани исход је веће и темељитије познавање настанка и развоја политичких идеја и културних задатака српског народа, националних стајалишта и искушења, поука знаменитих државника, интелектуалаца, програма партија и сл. Критичко разумијевање прошлости.
Садржај предмета
1. недjеља: Развој српске политичке мисли до почетка 19. вијека 2. недjеља: Ослободилачки покрети и политичке идеје Срба у првој половини 19. вијека 3. недjеља: Развој конзервативне политичке мисли у Србији 4. недjеља: Политички либерализам код Срба – Јован Ристић и Владимир Јовановић 6. недjеља: Социјалистичке идеје Светозара Марковића и Димитрија Туцовића 7. недjеља: Идеологија и политика Николе Пашића. Слога Србо-Хрвата 8. недjеља: Југословенски програм – политичке и идеолошке основе уједињења 9. недjеља: Национални покрет Срба у Хабсбуршкој монархији – Светозар Милетић. Уједињена омладина српска 10. недjеља: Српска политичка мисао у БиХ. Борба за аутономију. Просвјетни и национални рад 11. недjеља: Српска народна организација. Босански сабор 12. недjеља: Политички идеализам и револуционарна мисао чланова Младе Босне 13. недjеља: Демократска стајалишта Љубомира Љубе Давидовића и Милана Грола 14. недjеља: Комунизам и национализам. Распад СФРЈ 15. недjеља: Република Српска. Политика идентитета и национална мисао у БиХ. Дејтонски споразум
Методе извођења наставе
Предавања и вјежбе са интерактивним учењем. Интерактивно учење по групама. Приказивање видео метеријала и документарних филмова. Семинари из литературе. Писани семинарски радови. Усмени коментари и краће презентације на часу. Консултације.
Облици провере знања и оцењивање
Провјера знања вршће се током семестра, у виду предиспитних обавеза /два колоквијума по 20 бодова, активности током наставе и вјежби, реферати, семинарски радови, као и уредног и активног похађања предмета (5 бодова). Усмени испит у вријеме редовних испитних рокова. - Вуковић, Ђ. (2018). Предстража славе и плача, српско питање у БиХ прије и послије Југославије. Бања Лука: Факултет политичких наука, Београд: Институт за политичке студије - Ковић, М. (2015). Срби 1903–1914; Историја идеја. Београд: Клио - Симеуновић, Драган (2003). Нововековне политичке идеје код Срба. Београд: Институт за политичке студије
Посебна назнака
П-60