Навигација

НОВ-55 - Антропологија

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмЖурналистика
НазивАнтропологија
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
НОВ-55обавезан63П + 1В4.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Уписан 4. семестарПодразумијевано
  Циљеви изучавања предмета
  Циљ проучавања овог предмета је да студенти овладају знањима о појмовима, темама и феноменима из области антропологије, подигну ниво општег образовања наукама које проучавају карактеристике човјека и његовог живота у заједници
  Исходи учења (стечена знања)
  Исход учења се манифестује у постизању академске компетенције, образовања и критичке свијести који су неопходни предуслови разумијевања и тумачења друштвених процеса
  Садржај предмета
  Човјек и његов свијет. Култура и цивилизација. Менталитет и карактер. Митови, историја, идеје. Симболи, језик. Друштвена свијест. Политика и идеологија. Вође, народ, нација. Држава. Мултикултурализам и интеркултуралност. Сукоби цивилизација. Културни обрасци. Политичка култура. медији. Сабвремено варварство. Друштвене мреже
  Методе извођења наставе
  Предавање, вјежбе, семинарски радови, дебате
  Литература
  1. Hrestomatija - Politička antropologija
  Облици провере знања и оцењивање
  Колоквијуми Усмени испит