Навигација

П-26 - Политичка антропологија

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмПолитикологија
НазивПолитичка антропологија
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
П-26обавезан43П + 3В7.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Уписан 4. семестарПодразумијевано
  Циљеви изучавања предмета
  Циљ проучавања овог предмета је да студенти овладају знањима о појмовима, темама и феноменима из области антропологије, подигну ниво општег образовања наукама које проучавају карактеристике човјека и његовог живота у заједници
  Исходи учења (стечена знања)
  Исход учења се манифестује у постизању академске компетенције, образовања и критичке свијести који су неопходни предуслови разумијевања и тумачења друштвених процеса
  Садржај предмета
  Човјек и његов свијет. Акултурација. Социјализација. Менталитет. Карактер. Друштвена свијест. Симболи, језик. Мит. Држава. Нација. Мултикултурализам. Савремено варварство. Друштвене мреже
  Методе извођења наставе
  Предавање, вјежбе, семинарски радови, дебате
  Литература
  1. Hrestomatija - Politička antropologija
  Облици провере знања и оцењивање
  Писмени и усмени испит