Навигација

ГЛ - Геотехнички лабораториј

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивГеотехнички лабораториј
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ГЛобавезан1П + В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Теренска испитивања и истраживањаОдслушан и положен предмет: Теренска испитивања и истраживања
  Циљеви изучавања предмета
  Разумијевање теоријских основа и практичних принципа израде и спровођења експериментата у лабораторији и на терену. Практично рјешавање задатака из домена испитивања и темељења грађевинских објеката.
  Исходи учења (стечена знања)
  Успјешан кадидат је способан да развија и анализира методе мјерења параметара пукотина у стијенама, стијенским масивима или у тлу. Истовремено се очекује да кандидат развија методе анализе распадања меких стијена као и да успјешно изабере параметре који су потребни за рјешавање инжењерских проблема у стијенским масивима или у тлу.
  Садржај предмета
  Геомеханичка лабораторијска испитивања; Испитивања из подручја механике стијена; Лабораториј за стандардна геомеханичка испитивања; Triaxial system; Геотехнички практикум;
  Методе извођења наставе
  Предавања и вјежбе у лабораторији
  Литература
  1. Инжењерска механика стијена, П. Мишчевић, Свеучилиште у Сплиту, Факултет грађевинарства, Сплит 2015.
  Облици провере знања и оцењивање
  Семинарски рад; писмени дио испита; усмени дио испита
  Посебна назнака
  -