Навигација

ОГД19СГ - Сателитска геодезија

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивСателитска геодезија
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГД19СГобавезан62П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
НемаНема.
Циљеви изучавања предмета
Упознавање студената са могућностима коришћења вештачких Земљиних сателита за решавање основних геодетских задатака позиционирања, одређивања гравитационог поља и геодинамике.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти ће бити упознати са основном теоријом сателитског кретања и типовима сателитских мерења која се могу користити за позиционирање, одређивање гравитационог поља и геодинамичка истраживања. Стечена знања омогућиће студентима да по завршеном курсу лакше овладају могућностима сателитских система и техника које се користе у геодезији, са тежиштем на широко заступљеном сателитском систему NAVSTAR GPS.
Садржај предмета
Дефиниција, задаци и основни концепт сателитске геодезије. Референтни координатни и временски системи сателитске геодезије. Кретање електромагнетских таласа кроз Земљину атмосферу. Проблем два тела. Кеплерови орбитални елементи. Типови сателитских орбита. Гравитациона и негравитациона поремећајна убрзања. Мерење праваца, дужина и промена дужина. Интерферометријска мерења. Апсолутно и релативно позиционирање. Трилатерационо и Доплерско позиционирање. Модели позиционирања псеудодужинама. Сателити као сензори гравитационог поља Земље. Сателити као геодинамичко оруђе. Архитектура система NAVSTAR GPS. Структура GPS сигнала. Мерење кодних и фазних псеудодужина. Грешке мерења кодних и фазних псеудодужина. Функционални модел оригиналних GPS мерења. Функционални модел линеарних комбинација. Функционални модел фреквентних комбинација. Стохастички GPS модел. Математички модел навигационог GPS решења. Математички модел прецизног апсолутног GPS позиционирања (PPP). Математички модел релативног статичког GPS позиционирања. Математички модел релативног кинематичког GPS позиционирања. Архитектура мрежа перманентних GPS станица. Међународни стандарди. Сателитски системи GLONASS и GALILEO. Ласерско мерење одстојања до сателита (SLR). Праћење сателита сателитом (SST). Сателитска алтиметрија и градиометрија.
Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања и рачунске вежбе током којих се студенти упознају са општим основама сателитског кретања и сателитских мерних величина као и детаљима архитектуре и коришћења сателитског система NAVSTAR GPS за решавање основних геодетских задатака.
Литература
  1. Seeber, G.: Satellitengeodaesie, Grundlagen, Methoden und Anwendungen. Walter de Gruyter, Berlin, New York, 1989.
  2. Благојевић, Д.: Увод у сателитску геодезију, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Београд, 2014.
Облици провере знања и оцењивање
Елаборат вежби. Колоквијуми. Завршни испит.