Навигација

Р2ПУГ - Припрема угља

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмРударско и геолошко инжењерство
НазивПрипрема угља
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
Р2ПУГобавезан22П + 2В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Циљеви изучавања предмета
Упознавање са индустријским процесима припреме и оплемењивања угља, којима се остварује валоризација угља у циљу добијања квалитетних производа чистог угља, као и других производа од угља, погодних за даље индустријско коришћење и прераду. Упознавање са параметрима за оцену избора поступка, са контролом процеса чишћења угља и начином на који се ова контрола остварује у индустријским условима.
Исходи учења (стечена знања)
Способност за решавање практичних задатака у области припреме угља, активног укључивања у рад индустријских постројења за припрему и оплемењивање угља, научно-истраживачки рад или наставак студија у овој области.
Садржај предмета
Угаљ – карактеристике, класификација угља. Опште о процесима припреме угља. Употреба угља и производа из процеса припреме. Параметри за оцену вредности угља и производа из процеса. Чишћење угља поступком гравитацијске концентрације у флуиду вода (крупне и ситне класе). Чишћење угља поступком гравитацијске концентрације у флуиду тешка средина у суспензији (крупне и ситне класе). Чишћење угља у аутогеној суспензији. Оплемењивање угља – дефиниција и значај, поступци оплемењивања. Коксовање и полукоксовање угља. Сушење угља. Млевење угља у прах. Гасификација угља. Техничка и елементарна анализа угља. ПТ анализа – циљ методе, начин приказивања, биланси чишћења. Контрола процеса чишћења. Оштрина раслојавања. Подеони број и крива подеоних бројева.
Методе извођења наставе
Предавања, вјежбе, семинарски рад, консултације
Литература
  1. 1.Костовић М., Индустријски процеси припреме минералних сировина, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2014. 2. Костовић М.: Практикум из индустријске примене припреме минералних сировина, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2004. 3.Драшкић Д.: Индустријска примена припреме минералних сировина, Београд, ИЦС, 1975. 4. Вулетић В.: Угаљ – карактеристике, припрема, коришћење, Београд, 2004. 5.Игњатовић Р.: Физичке методе концентрације минералних сировина, Технички факултет, Бор, 1983.
Облици провере знања и оцењивање
Усмени испит