Навигација

проф. др Драган Микавица
редовни професор

Катедре
 • Природно-математички факултет - Катедра за зоологију, еволуцију и генетику
 • Пољопривредни факултет - Катедра за рибарство, пчеларство и неконвенционалну анималну производњу
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Зоологијаредовни професор 20. децембар 2002.
Рибарстворедовни професор 3. април 2008.

Библиографија

Радови у часописима

  Objekti klasičnih ribogojilišta i sistemi gajenja salmonidnih vrsta riba

  DOI10.7251/AGRSR1504539M
  ЧасописАГРОЗНАЊЕ
  Година2015
  АуториДраган Микавица и Небојша Савић
  Волумен16
  Број4
  Страна од539
  Страна до548
  Веб адресаhttps://www.agroznanje.com/dokumenti/674/ribogojilista-salmonidnih-riba

  Морфометријски и меристички карактери америчког сомића Ameiurus nebulosus (Le Sueur, 1819) на подручју мочварног екосистема Бардача

  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2013
  АуториДраган Микавица, Драгојла Голуб, Горан Шукало, Дејан Дмитровић, Свјетлана Цвијић и Милијан Шукало
  Волумен5
  Број1
  Страна од32
  Страна до37
  Веб адресаhttps://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2016/10/skup51.pdf

  Embrionalni razvoj i karakteristike rasta mlađi gajene dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss Wal.) porijeklom od pet različitih matičnih jata

  DOI10.7251/AGRSR1203407S
  ЧасописАГРОЗНАЊЕ
  Година2012
  АуториНебојша Савић, Dragan Mikavica и Biljana Rogić
  Волумен13
  Број3
  Страна од407
  Страна до420
  Веб адресаhttp://agro.unibl.org/wp-content/themes/poljoprivredni/pdf/2012/Agroznanje_3.pdf

  Утицај хранива различите енергетске вриједности на хемијски састав меса дужичасте пастрмке (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) гајене у кавезима

  ЧасописVeterinarski žurnal Republike Srpske
  Година2010
  АуториНебојша Савић, Драган Микавица, Зоран Марковић и Драгутин Матаругић
  ВолуменX
  Број1
  Страна од35
  Страна до41

  Утицај температуре воде и хранива различите енергетске вриједности на морталитет дужичасте пастрмке (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) gajene u kavezima

  ЧасописVeterinarski žurnal Republike Srpske
  Година2010
  АуториНебојша Савић, Драган Микавица, Зоран Марковић и Драгутин Матаругић
  ВолуменX
  Број1
  Страна од55
  Страна до64

  Анализа и пројекција раста масе дужичасте пастрмке (Oncorhynchus mykiss Wal., 1792) у класичном систему гајења коришћењем TGC модела раста

  ЧасописАГРОЗНАЊЕ
  Година2010
  АуториНебојша Савић и Драган Микавица
  Волумен11
  Број2
  Страна од109
  Страна до119
  Веб адресаhttp://agro.unibl.org/wp-content/themes/poljoprivredni/pdf/2010/Agroznanje_2.pdf

  Утицај температуре воде и енергетске вриједности хранива на раст масе дужичасте пастрмке (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) гајене у кавезима

  ЧасописАГРОЗНАЊЕ
  Година2009
  АуториНебојша Савић, Драган Микавица, Зоран Марковић и Драгутин Матаругић
  Волумен10
  Број4
  Страна од93
  Страна до106
  Веб адресаhttp://agro.unibl.org/agro%D1%95nanje-naucni-casopis/

  Hemijski sastav mesa dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss Wal.) iz ribnjaka Gornji Ribnik

  ЧасописTehnologija mesa, Beograd
  Година2004
  АуториNebojša Savić, Dragan Mikavica, Radoslav Grujić, Vaso Bojanić, Goran Vučić, Сњежана Мандић и Radenko Đurica
  Волумен45
  Број1-2
  Страна од45
  Страна до49
  Веб адресаwww.inmesbgd.com/files/casopis.html

  Ishrana, koeficijent konverzije i mortalitet jedinki dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss Wal.) u ribogojilištu Gornji Ribnik – regija Banja Luka

  ЧасописSavremena poljoprivreda
  Година2003
  АуториНебојша Савић, Dragan Mikavica, Dragutin Matarugić и Božo Važić
  Волумен52
  Број3-4
  Страна од165
  Страна до168

  Morphologic variations in the kidney of the carp (Cyprinus carpio L., 1875) from the Saničani fishpond – Prijedor

  ЧасописActa biologica iugoslavica - serija E: Ichtyologia
  Година2003
  АуториДраган Микавица и Драгојла Голуб
  Волумен35
  Број1
  Страна од23
  Страна до32

  Rezultati proizvodnje dužičaste pastrmke (Oncorhynus mykiss Wall.) u kavezima u HA Bočac-Banja Luka

  ЧасописSavremena poljoprivreda
  Година2002
  АуториДраган Микавица, Небојша Савић, Божо Важић и Драгојла Голуб
  Волумен51
  Број3-4
  Страна од401
  Страна до404

  Rezultati proizvodnje dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss Wal.) u kavezima u HA Bočac - Banja Luka

  ЧасописSavremena poljoprivreda
  Година2002
  АуториDragan Mikavica, Небојша Савић, Božo Važić и Dragojla Vuković
  Волумен51
  Број3-4
  Страна од401
  Страна до404

  Еколошке специфичности ријеке Пливе

  ЧасописEkosilva
  Година2002
  АуториНебојша Савић, Branislav Nedović и Драган Микавица
  ВолуменI
  Број1
  Страна од185
  Страна до198

  Organizovana proizvodnja dužičaste pastrmke - primjer Danska

  ЧасописАГРОЗНАЊЕ
  Година2001
  АуториDragan Mikavica и Небојша Савић
  Број2
  Страна од103
  Страна до109

  Ihtiofauna srednjeg i donjeg toka rijeke Vrbas

  ЧасописSavremena poljoprivreda
  Година2001
  АуториMilenko Radević и Драган Микавица
  Волумен50
  Број3-4
  Страна од371
  Страна до374

  Određivanje sadržaja selena, olova, cinka i kadmijuma u mesu različitih riba

  ЧасописTehnologija mesa
  Година2000
  АуториDragan Mikavica, Славица Грујић, Snježana Mandić, Goran Vučić и Radenko Đurica
  Волумен41
  Број4-6
  Страна од155
  Страна до161
  Веб адресаwww.inmesbgd.com/files/casopis.html

  Određivanje sadržaja selena i olova u mesu različitih riba

  ЧасописTehnologija mesa
  Година2000
  АуториДраган Микавица и Slavica Grujić
  Волумен41
  Број1-3
  Страна од113
  Страна до113

  Rezultati proizvodnje toplovodnih vrsta riba u ribnjaku Saničani-Prijedor

  ЧасописSavremeno ribarstvo
  Година2000
  АуториДраган Микавица и Nebojša Savić
  Волумен49
  Број1-2
  Страна од11
  Страна до17

  Ekologija regije Krupa na Vrbasu – Banjaluka

  ЧасописДЕФЕНДОЛОГИЈА
  Година2000
  АуториVaso Bojanić, Branislav Nedović, Драган Микавица и Radoslav Grujić
  Број8-9
  Страна од105
  Страна до111

  Kvalitet vode i hrane - kao osnovni ekološki faktori u proizvodnji mesa

  ЧасописECOLOGICA
  Година2000
  АуториVaso Bojanić, Dragan Mikavica, Radoslav Grujić, Branislav Nedović и Небојша Савић
  ВолуменPosebno izdanje
  Број6
  Страна од113
  Страна до116

  Tehničko-tehnološko rješenje ribogojilišta Sitnica (Banja Luka)

  ЧасописSavremena poljoprivreda
  Година1999
  АуториDragan Mikavica, Radoslav Grujić, Vaso Bojanić, Небојша Савић и Milenko Radević
  Волумен48
  Број1-2
  Страна од129
  Страна до134

  Ihtiofauna ribnjaka Bardača-Srbac

  ЧасописDesbilten - informativno glasilo Društva ekologa Srbije
  Година1998
  АуториДраган Микавица, Milenko Radević, Radoslav Grujić и Небојша Савић
  ВолуменIII
  Број8/10
  Страна од22
  Страна до25

  Zaštita čovjekove životne okoline – problem novog doba

  ЧасописДЕФЕНДОЛОГИЈА
  Година1998
  АуториVaso Bojanić, Branislav Nedović, Драган Микавица и Radoslav Grujić
  Број3
  Страна од145
  Страна до148

  The specific freshwater ichthyofauna, of the hydrographic region of Bosnia and Herzegovina (Specifična slatkovodna ihtiofauna hidrografskog područja u Bosni i Hercegovini)

  ЧасописActa biologica iugoslavica - serija E: Ichtyologia
  Година1998
  АуториДраган Микавица
  Волумен30
  Број1
  Страна од31
  Страна до38

  Rast klena (Leuciscus cephalus L.) i mrene (Barbus barbus L.) u rijeci Drini

  ЧасописRibarstvo Jugoslavije
  Година1997
  АуториDragan Mikavica и Небојша Савић
  БројPosebno izdanje
  Страна од81
  Страна до95

  Comparative growt analysis of the nase (Chondrostoma nasus L., 1758.), chub (Leuciscus cephalus L., 1758.) and barbel (Barbus barbus L., 1758.) in the river Drina, (Komparatvina analiza rasta škobalja - Chondrostoma nasus L., 1758., klena – Leuciscus cephalus L., 1758. i mrene - Barbus barbus L., 1758. u rijeci Drini)

  ЧасописActa biologica iugoslavica - serija E: Ichtyologia
  Година1997
  АуториДраган Микавица, Radoslav Grujić и Jasmin Komić
  Волумен29
  Број1
  Страна од1
  Страна до17

  Proizvodnja ekološki ispravnog ribljeg mesa

  ЧасописECOLOGICA
  Година1997
  АуториDragan Mikavica, Vaso Bojanić, Небојша Савић и Božo Važić
  ВолуменPosebno izdanje
  Број4
  Страна од126
  Страна до128

  Analiza prirasta ihtiomase u ribnjaku Bardača - Srbac

  ЧасописECOLOGICA
  Година1997
  АуториMilenko Radević, Dragan Mikavica и Небојша Савић
  Волумен14
  Број2
  Страна од29
  Страна до33

  Fizičke i hemijske osobine podloge ribnjaka Bardača - Srbac

  ЧасописECOLOGICA
  Година1996
  АуториMilenko Radević, Dragan Mikavica и Небојша Савић
  Волумен11
  Број3
  Страна од23
  Страна до27

  Optimalizacija proizvodnje ribe u ribogojilištu Krupa na Vrbasu

  ЧасописSavremena poljoprivreda
  Година1996
  АуториDragan Mikavica, Небојша Савић, Vaso Bojanić, Petar Durman и Bogdan Novaković
  Волумен50
  Број5-6
  Страна од41
  Страна до46

  Rezultati tova kalifornijske pastrmke (Parasalmo gairdneri Rich.) u kavezima u hidroakumulaciji Bajina Bašta, Stepen iskorištenja hrane i dnevni prirast ribe

  ЧасописTehnologija mesa
  Година1995
  АуториДраган Микавица и Radoslav Grujić
  Волумен36
  Број5
  Страна од309
  Страна до313

  Rezultati tova kalifornijske pastrmke (Parasalmo gairdneri Rich.) u kavezima u hidroakumulaciji Bajina Bašta (rijeka Drina), Tehnološki parametri uzgoja

  ЧасописTehnologija mesa
  Година1995
  АуториДраган Микавица и Radoslav Grujić
  Волумен36
  Број5
  Страна од306
  Страна до309

  Primarna bioprodukcija u ekosistemu ribnjaka Bardača-Srbac

  ЧасописECOLOGICA
  Година1995
  АуториMilenko Radević, Dragan Mikavica, Vaso Bojanić и Небојша Савић
  Волумен8
  Број4
  Страна од35
  Страна до38

  Kvalitativni i kvantitativni sastav populacije riba rijeke Drine

  ЧасописVeterinaria
  Година1991
  АуториДраган Микавица, Avdo Sofradžija и F. Dizdarević
  Волумен40
  Број1-2
  Страна од133
  Страна до141

  Eksperimentalni uzgoj kalifornijske pastrmke (Parasalmo gairdneri Rich.) u kavezima na lokalitetu "Klanac" - uzvodni dio hidroakumulacije Rama

  ЧасописVeterinaria
  Година1991
  АуториДраган Микавица и F. Dizdarević
  Волумен40
  Број3-4
  Страна од345
  Страна до354

  Karakteristike digestivnog trakta nekih vrsta riba roda Chondrostoma

  ЧасописVeterinaria
  Година1990
  АуториДраган Микавица и F. Dizdarević
  Волумен39
  Број3-4
  Страна од347
  Страна до357

  The spread and some idioecological characteristic of a grayling Thymallus thymallus L. from the Drina river

  ЧасописActa biologica iugoslavica - serija E: Ichtyologia
  Година1988
  АуториДраган Микавица, Avdo Sofradžija и R. Škrijelj
  Волумен20
  Број1
  Страна од27
  Страна до36

  Uticaj otpadnih industrijskih voda na ihtioofaunu rijeke Vrbas

  Часопис. Croatian Journal of Fisheries
  Година1988
  АуториДраган Микавица
  Волумен43
  Страна од99
  Страна до101

  Mogućnost izgradnje salmonidnih ribogojilišta na hidrografskom području istočne Bosne

  Часопис. Croatian Journal of Fisheries
  Година1988
  АуториAvdo Sofradžija и Драган Микавица
  Волумен43
  Број2
  Страна од33
  Страна до37

  Dužinski i maseni rast mladice (Hucho hucho L.) iz rijeke Drine

  Часопис. Croatian Journal of Fisheries
  Година1987
  АуториДраган Микавица
  Волумен43
  Страна од75
  Страна до81

  Uzrasna i polna struktura, dužinsko i težinsko rastenje podbile (Chondrostoma phoxinus Heck., 1843) iz Buškog jezera

  ЧасописGOD. BIOL. IN. UN.
  Година1986
  АуториДраган Микавица и Đorđe Kosorić
  Волумен39
  Страна од71
  Страна до80

  Eksperimentalno dobijanje triploida kalifornijske pastrmke (Parasalmo gairdneri Rich.) toplotnim šokom i njihove karakteristike

  ЧасописGOD. BIOL. IN. UN.
  Година1986
  АуториAmra Kazić, T. Vuković, Đorđe Kosorić, H. Kekić, Драган Микавица, K. Pejić и Aleksandar Ivanc
  Волумен39
  Страна од95
  Страна до116

  Sastav populacije riba rijeka Sanice i Korčanice

  ЧасописGOD. BIOL. IN. UN.
  Година1986
  АуториĐorđe Kosorić и Драган Микавица
  Волумен39
  Страна од117
  Страна до124

  O ishrani nekih ciprinida i zoobentosu u Jablaničkom jezeru

  ЧасописGOD. BIOL. IN. UN.
  Година1984
  АуториVelinka Ratković и Драган Микавица
  Волумен37
  Страна од111
  Страна до121

  Naselje riba rijeke Neretve u Bosni i Hercegovini

  ЧасописGOD. BIOL. IN. UN.
  Година1983
  АуториĐorđe Kosorić, T. Vuković, N. Kapetanović, Narcisa Guzina и Драган Микавица
  Волумен36
  Страна од117
  Страна до128

  Sastav naselja riba u rijeci Bosni, nizvodno od Visokog do ušća u Savu

  ЧасописGOD. BIOL. IN. UN.
  Година1980
  АуториĐorđe Kosorić, N. Kapetanović и Драган Микавица
  Волумен33
  Страна од31
  Страна до44

Радови са скупова

  EFFECTS OF HIGH WATER TEMPERATURE ON EMBRYONIC DEVELOPMENT AND DIFFERENT TIMES OF INITIAL NUTRITION ON SURVIVAL AND GROWTH OF JUVENILE RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS)

  Научни скупInternational Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2022"
  ПубликацијаPROCEEDINGS
  Година2022
  АуториНебојша Савић и Драган Микавица
  Страна од295
  Страна до303
  Веб адресаhttps://agrores.net/en/proceedings/

  Necessity of establishing reproductive centers for fish in Bosnia and Herzegovina

  Научни скупAgroRes 2021 X INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL SCIENCES
  ПубликацијаBOOK OF ABSTRACTS
  Година2021
  АуториДраган Микавица и Небојша Савић
  Страна од99
  Страна до99
  Веб адресаhttps://agrores.net/wp-content/uploads/2021/05/AgroReS_2021_Book_of_Abstracts-3.pdf

  Use of "small" hydroaccumulation for the purpose of fish production

  Научни скупAgroRes 2021 X INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL SCIENCES
  ПубликацијаBOOK OF ABSTRACTS
  Година2021
  АуториДраган Микавица и Небојша Савић
  Страна од100
  Страна до100
  Веб адресаhttps://agrores.net/wp-content/uploads/2021/05/AgroReS_2021_Book_of_Abstracts-3.pdf

  Effects of different light intensity on the growth of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings

  Научни скупAgroRes 2021 X INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL SCIENCES
  ПубликацијаPROCEEDINGS
  Година2021
  АуториНебојша Савић и Драган Микавица
  Страна од152
  Страна до159
  Веб адресаhttps://agrores.net/wp-content/uploads/2021/05/Proceedings-AgroReS-2021.pdf

  Yolk sac conversion efficiency of brown trout (Salmo trutta m. fario) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) during endogenous nutrition

  Научни скупIX International symposium on agricultural sciences AgroReS 2020
  ПубликацијаBook of proceedings
  Година2020
  АуториНебојша Савић и Драган Микавица
  Страна од132
  Страна до139
  Веб адресаhttps://agrores.net/wp-content/uploads/2020/09/Proceedings-AgroReS-2020.pdf

  Body Weight and Mass of Eggs Sexually Mature Females of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss( in the Farm Ugarski Brzaci Knezevo

  Научни скуп7th International Symposium on Agricultural Sciences - AgroRes 2018
  ПубликацијаBook of Abstracts
  Година2018
  АуториДраган Микавица и Небојша Савић
  Страна од113
  Страна до113
  Веб адресаwww.agrores.org

  Aquaculture in Bosnia and Herzegovina

  Научни скуп7th International Symposium on Agricultural Sciences - AgroRes 2018
  ПубликацијаBook of Abstracts
  Година2018
  АуториНебојша Савић и Драган Микавица
  Страна од114
  Страна до114
  Веб адресаwww.agrores.org

  Compensatory growth of brown trout (Salmo trutta m. fario) fry

  Научни скупVI International symposium on agricultural sciences
  ПубликацијаBook of Abstracts
  Година2017
  АуториНебојша Савић и Dragan Mikavica
  Веб адресаhttp://agrores.org/

  Reproductive center for salmonid fish Klašnik - Banja Luka

  Научни скупV International symposium on agricultural sciences - Агрорес
  ПубликацијаBook of Abstracts
  Година2016
  АуториДраган Микавица, Небојша Савић и Дарко Ђурђевић
  Страна од192
  Страна до192
  Веб адресаhttp://www.agrores.org/wp-content/uploads/2016/02/ZBORNIK-SAZETAKA-2016-27.021.pdf

  Морфолошка варијабилност и полни диморфизам жутотрбог мукача (Bombina bombina) на подручју Бања Луке

  Научни скупIII Симпозијум биолога и еколога Републике Српске (СБЕРС 2015)
  ПубликацијаЗборник сажетака, p. 163
  Година2015
  АуториТања Зарић, Драган Микавица и Горан Шукало

  Comparative analisys morphometric parameters brown trout (Salmo trutta m. fario) from localitiew of rivers Pliva and Vrbanja

  Научни скупVII International Conference "WATER&FISH"
  ПубликацијаConference proceedings
  Година2015
  АуториRadojka Pajčin, Smiljana Paraš, Небојша Савић, Ivica Radović, Slaven Filipović и Dragan Mikavica
  Страна од396
  Страна до401
  Веб адресаhttp://www.cefah.agrif.bg.ac.rs/download/Water%20&%20Fish%202015.pdf

  Objekti klasičnih ribogojilišta i sistemi gajenja salmonidnih vrsta riba

  Научни скупIV međunarodni simpozijum i XX naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  ПубликацијаZbornik sažetaka
  Година2015
  АуториDragan Mikavica и Небојша Савић
  Страна од328
  Страна до329

  The influence of different intensities of feeding on the growth of juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Wal.)

  Научни скупInternational Scientific Symposium "AgroSym"
  DOI10.7251/AGSY1303 1039S
  ПубликацијаBook of Proceedings
  Година2013
  АуториНебојша Савић и Dragan Mikavica
  Страна од1039
  Страна до1044
  Веб адресаhttp://www.agrosym.rs.ba/agrosym/agrosym_2013/documents/5ap/ap6.pdf

  The growth of weight and body length of young rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Wal.) originating from different broodstock

  Научни скупVI International Conference "WATER&FISH"
  ПубликацијаConference Proceedings
  Година2013
  АуториНебојша Савић, Dragan Mikavica и Biljana Rogić
  Страна од111
  Страна до115
  Веб адресаhttp://www.cefah.agrif.bg.ac.rs/download/Water%20&%20Fish%202013.pdf

  The growth characteristics of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Wal.) from diferent localities

  Научни скупII međunarodni simpozijum i XVIII naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  ПубликацијаZbornik sažetaka
  Година2013
  АуториНебојша Савић, Dragan Mikavica и Biljana Rogić
  Веб адресаhttp://www.agrores.org/wp-content/uploads/2015/10/BOOK-OF-ABSTRACTS-Trebinje-2013.pdf

  Odnos mase tijela i mase ikre ženki potočne pastrmke - Salmo trutta m. fario, L. (salmonidno mrestilište Klašnik – Banja Luka)

  Научни скупI međunarodni simpozijum i XVII naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  ПубликацијаZbornik sažetaka
  Година2012
  АуториDragan Mikavica, Небојша Савић, Nikola Danilović и Igor Komlenić
  Страна од243
  Веб адресаhttp://www.agrores.org/wp-content/uploads/2015/10/ZBORNIK-SRPSKA-verzija-final_2012.pdf

  Морфолошке и меристичке карактеристике бубрега домаће свиње

  Научни скуп II Симпозијум биолога Републике Српске и I Симпозијум еколога Републике Српске
  ПубликацијаСКУП 4 Зборник радова
  Година2011
  АуториДрагојла Голуб, Драган Микавица, Горан Шукало и Марина Ташков
  Страна од43
  Страна до52

  Ekonomičnost proizvodnje dužičaste pastrmke u zavisnosti od vrste korišćene hrane

  Научни скупAkvakultura i ribarstvo
  ПубликацијаZbornik predavanja
  Година2011
  АуториЖељко Вашко, Небојша Савић и Драган Микавица
  Страна од485
  Страна до490

  Production efficiency of rainbow trout depending on the type of feed

  Научни скупV International Conference "AQUACULTURE&FISHERY"
  ПубликацијаConference Proceedings
  Година2011
  АуториŽeljko Vaško, Небојша Савић и Dragan Mikavica
  Страна од485
  Страна до490
  Веб адресаhttp://www.cefah.agrif.bg.ac.rs/download/Aquaculture%20&%20Fishery%202011.pdf

  Fisheries of Bosnia and Herzegovina

  Научни скупV International Conference "AQUACULTURE&FISHERY"
  ПубликацијаConference Proceedings
  Година2011
  АуториJerko Pavličević, Небојша Савић, Samir Muhamedagić, Branko Glamuzina и Dragan Mikavica
  Страна од41
  Страна до47
  Веб адресаhttp://www.cefah.agrif.bg.ac.rs/download/Aquaculture%20&%20Fishery%202011.pdf

  Proizvodnja devetomjesečne potočne pastrmke (Salmo trutta m. fario, L.) u mrestilištu Klašnik – Banja Luka

  Научни скупXVI naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  ПубликацијаZbornik sažetaka
  Година2011
  АуториDragan Mikavica, Vaso Bojanić, Небојша Савић и Igor Komlenić
  Страна од194

  Морфолошке и морфометријске карактеристике шкрга код двије ципринидне врсте риба, бабушке (Carassius auratus gibelio) и шарана (Cyprinus carpio)

  Научни скупII Симпозијум биолога Републике Српске
  ПубликацијаПрограм рада и зборник сажетака
  Година2010
  АуториДраган Микавица, Драгојла Голуб, Горан Шукало и Сузана Јовановић
  Страна од29
  Страна до30

  Analiza i projekcija rasta mase dužičaste pastrmke(Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) u klasičnom sistemu gajenja korišćenjem TGC modela rasta

  Научни скупXV naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  ПубликацијаZbornik sažetaka
  Година2010
  АуториНебојша Савић и Dragan Mikavica
  Страна од122

  Uticaj hraniva na dužinski rast dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) gajene u kavezima

  Научни скупIV International Conference "FISHERY"
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2009
  АуториНебојша Савић, Dragan Mikavica, Zoran Marković, Dragutin Matarugić и Danko Ćuk
  Страна од85
  Страна до95
  Веб адресаhttp://www.cefah.agrif.bg.ac.rs/download/Aquaculture%20&%20Fishery%202009.pdf

  Uticaj temperature vode i energetske vrijednosti hrane na rast dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) gajene u kavezima

  Научни скупXIV međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  ПубликацијаZbornik sažetaka
  Година2009
  АуториНебојша Савић, Dragan Mikavica, Zoran Marković и Dragutin Matarugić
  Страна од83

  Искориштавање водних ресурса за гајење рибе

  Научни скупXIII Научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске, правци развоја пољопривреде Републике Српске
  ПубликацијаЗборник сажетака
  Година2008
  АуториДраган Микавица, Ђорђе Косорић, Миленко Радевић, Небојша Савић и Драгојла Голуб
  Страна од57

  Iskorištavanje vodnih resursa za gajenje ribe

  Научни скупXIII naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  ПубликацијаZbornik sažetaka
  Година2008
  АуториDragan Mikavica, Đorđe Kosorić, Milenko Radević, Небојша Савић и Dragojla Vuković
  Страна од57

  Sadašnje stanje ribljih populacija kao posljedica promijenjenih uslova u vodenoj akumulaciji "Bočac" na Vrbasu

  Научни скупMeđunarodni znanstveno stručni skup
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2007
  АуториĐorđe Kosorić, Dragan Mikavica и Небојша Савић

  Стање и мјере унапређења рибарства у Републици Српској

  Научни скупXII научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске, научна подршка развојној стратегији пољопривреде Републике Српске
  ПубликацијаЗборник сажетака
  Година2007
  АуториДраган Микавица, Ђорђе Косорић, Миленко Радевић, Небојша Савић и Драгојла Голуб
  Страна од28

  Stanje i mjere unapređenja ribarstva u Republici Srpskoj

  Научни скупXII naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  ПубликацијаZbornik sažetaka
  Година2007
  АуториDragan Mikavica, Đorđe Kosorić, Milenko Radević, Небојша Савић и Dragojla Vuković
  Страна од28
  Страна до29

  Privredno ribarstvo u Republici Srpskoj; Problematika statusa i degradacija grane

  Научни скупXII naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  ПубликацијаZbornik sažetaka
  Година2007
  АуториĐorđe Kosorić, Dragan Mikavica и Небојша Савић
  Страна од53

  Zakonska legislativa u ribarstvu

  Научни скупXII naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  ПубликацијаZbornik sažetaka
  Година2007
  АуториDragan Mikavica, Đorđe Kosorić и Небојша Савић
  Страна од145

  Efekti hranjenja šarana (Cyprinus carpio L., 1758) u kaveznom sistemu gajenja u ribnjaku Saničani - Prijedor

  Научни скупIII International Conference "FISHERY"
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2007
  АуториDragan Mikavica, Đorđe Kosorić, Небојша Савић и Radoslav Torbica
  Страна од147
  Страна до153

  Rezultati ihtiološkog istraživanja rijeke Save u Bosni i Hercegovini od ušća Une do ušća Vrbasa

  Научни скупGospodarenje ribljim resursima u ribolovnim područjima Drava-Dunav i Dava
  ПубликацијаZbornik priopćenja
  Година2006
  АуториДраган Микавица, Đorđe Kosorić, Небојша Савић и Драгојла Голуб
  Страна од53
  Страна до54

  Rezultati ihtiološkog istraživanja rijeke Save u Bosni i Hercegovini od ušća Une do ušća Vrbasa

  Научни скупIV Nacionalno znanstveno-stručno savjetovanje s međunarodnim sudjelovanjem
  ПубликацијаZbornik priopćenja
  Година2006
  АуториDragan Mikavica, Đorđe Kosorić, Небојша Савић и Dragojla Vuković
  Страна од53
  Страна до54

  Poluintenzivni uzgoj ribe na prirodnim lokalitetima

  Научни скупNaučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  ПубликацијаZbornik sažetaka
  Година2006
  АуториDragan Mikavica и Небојша Савић
  Страна од53

  Морфологија и морфометрија урогениталног тракта шарана (Cyprinus carpio, Linnaeus, 1758) као биосистематски карактер врсте

  Научни скупI Симпозијум биолога Републике Српске
  ПубликацијаПрограм рада и зборник сажетака
  Година2005
  АуториНаташа Николић, Драган Микавица и Драгојла Голуб
  Страна од28

  Карактеристична херпетофауна регије Бања Лука

  Научни скупI Симпозиум биолога Републике Српске
  ПубликацијаПрограм рада и зборник сажетака
  Година2005
  АуториДрагојла Голуб и Драган Микавица
  Страна од20

  Model predviđanja rasta, potrebne hrane i energije u proizvodnom ciklusu dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss Wal.)

  Научни скупNaučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  ПубликацијаZbornik sažetaka
  Година2005
  АуториНебојша Савић и Dragan Mikavica

  Mogućnosti i mjere unapređenja stočarske proizvodnje u Republici Srpskoj

  Научни скупNaučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  ПубликацијаZbornik sažetaka
  Година2005
  АуториDragutin Matarugić, Dragan Mikavica, Stoja Jotanović и Небојша Савић

  Abiotic specifics of the fishpond water in Gornji Ribnik

  Научни скупRegional symposium "Chemistry and the environment"
  ПубликацијаProceedings
  Година2003
  АуториНебојша Савић, Dragan Mikavica, Vaso Bojanić, Branislav Nedović и Milenko Radević
  Страна од217
  Страна до218

  Миграције популације рибе у ријеци Врбас након формирања хидроакумулација Бањалука ниска и Крупа

  Научни скупНаучно-стручно савјетовање агронома Републике Српске, Нове технологије и едукација у функцији производње хране
  ПубликацијаПрограм рада и зборник сажетака
  Година2003
  АуториДраган Микавица, Небојша Савић и Драгојла Голуб
  Страна од144

  Migracije populacije ribe u rijeci Vrbas nakon formiranja hidroakumulacija Banja Luka niska i Krupa

  Научни скупNaučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  ПубликацијаSažeci
  Година2003
  АуториDragan Mikavica, Небојша Савић и Dragojla Vuković

  Mortalitet jedinki dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss Wal.) tokom eksperimentalne proizvodnje u ribogojilištu Gornji Ribnik

  Научни скупNaučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  ПубликацијаSažeci
  Година2003
  АуториНебојша Савић и Dragan Mikavica
  Страна од163

  Biotehnologija uzgoja dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss Wall.) u kavezima na ekološki podesnim lokalitetima hidrografskog područja u Bosni i Hercegovini

  Научни скупAgrar na pragu trećeg milenijuma
  ПубликацијаSažeci radova za znanstveni skup
  Година2002
  АуториДраган Микавица, Небојша Савић и Драгојла Голуб
  Страна од46
  Страна до47

  Biotehnologija uzgoja dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss Wal.) u kavezima na ekološki podesnim lokalitetima hidrografskog područja u Bosni i Hercegovini

  Научни скупZnanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Agrar na pragu trećeg milenija"
  ПубликацијаSažeci radova
  Година2002
  АуториDragan Mikavica, Небојша Савић и Dragojla Vuković
  Страна од46
  Страна до47

  Abiotic and biotic characteristics of fishpond Bardaca

  Научни скупInternational Conference on Reservoir Limnology and Water Quality
  ПубликацијаExtended abstracts
  Година2002
  АуториMilenko Radević, Mihajlo Marković, Dragan Mikavica, Vaso Bojanić и Небојша Савић
  Страна од282
  Страна до285

  Idioecological characteristics of adriatic trout Salmothymus obtusirostris oxyrhynchus (Steind. 1882)

  Научни скупSimposium of livestock production with international participation
  ПубликацијаJubilee year book
  Година2001
  АуториDragan Mikavica, Samir Muhamedagić, Fikret Dizdarević и Небојша Савић
  Страна од171
  Страна до178

  The state and perspectives of the freesh-water fishing in Bosnia and Herzegovina

  Научни скупSimposium of livestock production with international participation
  ПубликацијаJubilee year book
  Година2001
  АуториDragan Mikavica, Samir Muhamedagić, Fikret Dizdarević и Небојша Савић
  Страна од165
  Страна до169

  Prirodni resursi ekološke regije Krupa na Vrbasu

  Научни скупNaučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  ПубликацијаSažeci
  Година2001
  АуториVaso Bojanić, Dragan Mikavica, Predrag Miletić, Željko Topić и Небојша Савић

  Koncepcija razvoja ribarstva u Republici Srpskoj

  Научни скупNaučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  ПубликацијаSažeci
  Година2001
  АуториDragan Mikavica, Radoslav Grujić, Vaso Bojanić и Небојша Савић
  Страна од35

  Hemijska i biološka valorizacija vodenog ekosistema ribnjaka Bardača

  Научни скупЈугословенски симпозијум Хемија и Заштита животне средине
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2001
  АуториВасо Бојанић, Milenko Radević, Radoslav Grujić, Драган Микавица и Небојша Савић
  Страна од292
  Страна до294

  Organizovana proizvodnja dužičaste pastrmke - Primjer Danska

  Научни скупNaučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  ПубликацијаSažeci
  Година2000
  АуториDragan Mikavica и Небојша Савић
  Страна од119

  Kvalitet vode i hrane kao osnovni ekološki faktori u proizvodnji mesa

  Научни скупII Naučno-stručno savjetovanje "Ekološke posledice rata u životnoj sredini"
  ПубликацијаProgram savjetovanja i sažeci
  Година1999
  АуториVaso Bojanić, Dragan Mikavica, Radoslav Grujić, Branislav Nedović и Небојша Савић
  Страна од66
  Страна до66

  Kvalitet mesa ribe prema zahtjevima Evropske unije

  Научни скупJugoslovenski kongres prehrambenog, farmaceutskog i hemijskog inženjerstva
  ПубликацијаZbornik izvoda radova
  Година1999
  АуториDragan Mikavica, Radoslav Grujić, Vaso Bojanić и Небојша Савић
  Страна од31

  Hemijske i bakteriološke karakteristike vode na nekim hidrografskim lokalitetima regije Banja Luka

  Научни скупJugoslovenski simpozijum Hemija i zaštita životne sredine
  ПубликацијаKnjiga izvoda
  Година1998
  АуториVaso Bojanić, Dragan Mikavica, Milenko Radević и Небојша Савић
  Страна од233
  Страна до234

  Kvalitet vode i stočne hrane - važnih faktora za produktivnost i kvalitet proizvedenog mesa

  Научни скупIV Savjetovanje agronoma Republike Srpske
  ПубликацијаZbornik rezimea
  Година1998
  АуториVaso Bojanić, Dragan Mikavica, Radoslav Grujić, Небојша Савић и Branislav Nedović
  Страна од94

  Proizvodnja konzumne kalifornijske pastrmke na primjeru lokaliteta Povielić - Velika Ilova (Prnjavor)

  Научни скупNaučni skup "AGROREPRO"
  ПубликацијаZbornik referata
  Година1997
  АуториDragan Mikavica, Vaso Bojanić, Branislav Nedović, Небојша Савић, Božo Važić и Željko Vaško

  Hemijska dezinfekcija kao značajan faktor u proizvodnji ribe

  Научни скуп4. Savjetovanje veterinara Republike Srpske
  ПубликацијаZbornik radova
  Година1997
  АуториVaso Bojanić, Dragan Mikavica и Небојша Савић
  Страна од287

  Fizičko-hemijski sastav vode kao osnovni abiotski faktor u proizvodnji ribe

  Научни скупIII Savjetovanje agronoma Republike Srpske
  ПубликацијаZbornik sažetaka
  Година1997
  АуториVaso Bojanić, Dragan Mikavica и Небојша Савић

  Ihtiofaune hidrografskog područja ribnjaka Bardača-Srbac

  Научни скупKongres ekologa Jugoslavije
  ПубликацијаZbornik sažetaka
  Година1996
  АуториDragan Mikavica, Milenko Radević и Небојша Савић
  Страна од53

  Tehnološko rješenje mrestilišta u ribogojilištu Jezero - Jajce

  Научни скупSavjetovanje veterinara Republike Srpske
  ПубликацијаZbornik radova
  Година1996
  АуториDragan Mikavica, Bogoljub Antonić и Небојша Савић
  Страна од130
  Страна до134

  Koncepcija razvoja ribarstva na području Banja Luke

  Научни скупSavjetovanje agronoma Republike Srpske
  ПубликацијаSinopsis referata
  Година1996
  АуториDragan Mikavica, Небојша Савић, Vaso Bojanić, Petar Durman и Bogdan Novaković
  Страна од159

  Optimizacija proizvodnje ribe u salmonidnom ribogojilištu Krupa na Vrbasu

  Научни скупSavjetovanje agronoma Republike Srpske
  ПубликацијаSinopsis referata
  Година1996
  АуториDragan Mikavica, Небојша Савић, Vaso Bojanić, Petar Durman и Bogdan Novaković
  Страна од158

  Proizvodnja kalifornijske pastrmke u kavezima

  Научни скупИНОСТ
  ПубликацијаZbornik radova
  Година1994
  АуториDragan Mikavica, Небојша Савић и Đorđe Kosorić

Остали радови

  Adaptacija autohtone ihtiofaune rijeke Drine na izmijenjene uslove u hidroakumulacijama Bajina Bašta i Zvornik

  ИздавачUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
  Година1989
  АуториДраган Микавица

  Populacije ribe hidroakumulacije Perućac-Bajina Bašta

  ИздавачFakultet poljoprivrednih znanosti
  Година1983
  АуториДраган Микавица

Књиге

  Diverzitet riba (Myxini, Cephalaspidomorphi, Acanthodei, Placodermi, Chondrichthyes i Osteichthyes) – Ilustrovana ihtiološka knjiga

  ИздавачGRAFOPAPIR. Banja Luka.
  ISBNnepoznat
  Година2013
  АуториДраган Микавица
  Тип књигенаучна књига

  Diverzitet ptica (classis Aves, subclassis Archaeornithes i Neornithes) – Ilustrovana ornitološka knjiga

  ИздавачGRAFOPAPIR. Banja Luka.
  ISBNnepoznat
  Година2013
  АуториДраган Микавица
  Тип књигенаучна књига

  Antropogeno opasne životinje

  ИздавачUniverzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet
  ISBNnepoznat
  Година2008
  АуториДраган Микавица и Milenko Radević
  Тип књигенаучна књига

  Akvaristika

  ИздавачUniverzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet
  ISBNnepoznat
  Година2007
  АуториДраган Микавица
  Тип књигенаучна књига

  Zoogeografija kičmenjaka

  ИздавачUniverzitet u Banjaluci, Prirodno-matematički fakultet
  ISBNnepoznat
  Година2006
  АуториДраган Микавица
  Тип књигенаучна књига

  Ribe rijeke Drine

  ИздавачUniverzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet
  ISBN*****
  Година1999
  АуториДраган Микавица и Nebojša Savić
  Тип књигенаучна књига

  Biosistematika riba

  ИздавачUniverzitet u Banjaluci, Poljoprivredni fakultet
  ISBNnepoznat
  Година1997
  АуториДраган Микавица
  Тип књигенаучна књига

  Ekološko-ihtiološke karakteristike rijeke Drine

  ИздавачUniverzitet u Sarajevu, Poljoprivredni fakultet
  ISBNnepoznat
  Година1991
  АуториДраган Микавица, Avdo Sofradžija и F. Dizdarević
  Тип књигенаучна књига