Навигација

Весна Кецман

Доктор стоматологије - специјалиста оралне хирургије - III-2-3-1-2
Медицински факултет

Предмети

Медицински факултет

Академске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)
ИСС07ОХСАОрална хирургија са стоматолошком анестезијом