Navigacija

Arhiva novosti

Monografije promovisane i u Doboju

Pred dobojskom publikom, 1. juna 2022. godine, promovisane su monografije ,,Univerzitet u Banjoj Luci 1975–2020ˮ i ,,Vjerski objekti nacionalnih manjina u Bosni i Hercegoviniˮ. Prorektor za ljudske i materijalne resurse Univerziteta u Banjoj Luci kaže d...

Pokrenut projekat „Stare sorte za nova vremenaˮ

Institut za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci pokrenuo je pilot-projekat „Stare sorte za nova vremenaˮ, te pozvao sve zainteresovane da uzmu učešće u očuvanju starih sorti voća od propadanja i zaborava. Sa Instituta poručuju da su biljni gene...