Navigacija

Arhiva novosti

Broj: 01-3.623/13Datum: 18.02.2013. godine. Na osnovu člana 5. Pravilnika o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/umjetničko vijeće fakulteta/akademije i Senata Visoke škole unutrašnjih poslova i Odluk...

U okviru projekta “Zaposli se volontiranjem – volontiraj da bi se zaposlio” od decembra je počelo organizovano studentsko volontiranje. Volontiranje se odvija u sljedećim institucijama: Muzej savremene umjetnosti, Francuski kulturni centar, Centar za živo...

U okviru sastanaka zajedničkog kolegijuma Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Univerziteta u Banjoj Luci, dana 07.02.2013. godine, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, održane su sjednice fakulteta društvenih, i pedagoških nauka ka...

Ideal-ist mreža organizuje Proposal Check Event sa ciljem osiguranja i poboljšanja kvaliteta prijedloga projekata za FP7 ICT poziv 11 (rok za prijavu projekata za ovaj poziv je 16. april 2013. godine). Cilj događaja je da se poveća mogućnost finansiranja pro...

Evropska komisija poziva stručnjake iz svih oblasti da učestvuju u oblikovanju dnevnog reda Horizon 2020 (Okvirni program za istraživanje i inovacije), sa ciljem stvaranja liste eksperata visokog ranga. Pojedinci mogu da izraze svoj interes, djelujući u lič...