Navigacija

Arhiva novosti

Na osnovu člana 4. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o naučnoj i tehnološkoj saradnji, od 01. decembra 2008. godine („Službeni glasnik BiH", - Međunarodni ugovori; broj 6/09) Ministarstvo civilnih poslova, objavljuje...

Početkom juna 2013. godine u Sarajevu je održan sastanak ministara nadležnih za oblast nauke u BiH na kojem su razmjenjene informacije o strateškim dokumentima za oblast nauke na nivou svih ministarstava, implementaciji zakona, statistici u oblasti nauk...