Navigacija

Arhiva novosti

            Republika Srpska   UNIVERZITET U BANJOJ LUCI          Prošireni kolegijum                Univerziteta   Broj: 01-5062-4.3/11 Dana, 06.12.2011. godine               Na osnovu odredbe člana 45. Statuta Univerziteta, a na osnovu us...