Navigacija

Arhiva novosti

U skladu sa Odlukom o dodjeli stipendija Grada Banja Luka učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama („Službeni glasnik Grada Banja Luka“, br.18/10, 14/12 i 11/13) Grad dodjeljuje stipendije učenicima srednjih škola i s...