Navigacija

Arhiva novosti

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Upravljanje nepokretnostima, katastar, uređenje zemljišne teritorije i prostorno planiranje

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Arhitektonsko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci broj 14/3.1350/14 od 14. novembra 2014. godine, obrazovana je Komisija za pisanje Izvještaja po raspisanom Konkursu za izbor u zvanje nastavnika za užu naučnu ...

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Arhitektonske konstrukcije, instalacije, tehnologija građenja, ekološki inženjering i menadžment u arhitekturi

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci o iimenovanju Komisije za pisanje Izvještaja za izbor u zvanje nastavnika broj 14/3.1354/14 od 14.11.2014. godine1. Dr Gordana Ćosić, vanredni profeso...