Navigacija

Arhiva novosti

WBC-INCO.NET tim objavio je brošuru putem koje se objavljuju vijesti, događaji, objavljeni pozivi kao i novi dokumenti. WBC INCO NET – Western Balkan countries INCO –NET Projekat o koordinaciji istraživačkih politika sa zemljama Zapadnog Balkana. Za d...