Navigacija

Arhiva novosti

Konkurs za imenovanje članova izbornih komisija na organizacionim jedinicama, članova Studentskog parlamenta, članova nastavno-naučnog/umjetničkog vijeća iz reda studenata na Univerzitetu u Banjoj Luci i članova Senata VŠUP

Na osnovu člana 5. Pravilnika o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/ umjetničko vijeće fakulteta/Akademije i Senata Visoke škole unutrašnjih poslova i Odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci o imenov...