Navigacija

Arhiva novosti

 OBAVJEŠTENJE              Na Univerzitetu u Banjoj Luci dana 14. juna 2011. godine sa početkom u 12,00 časova održaće se promocija doktora nauka koji su svoje doktorske disertacije odbranili na odgovarajućim fakultetima Univerziteta u Banjoj Luci. Promo...