Navigacija

Arhiva novosti

Poziv za učešće na Info danu Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine u saradnji sa Rektoratom Univerziteta u Istočnom Sarajevu, uz podršku Austrijske razvojne agencije – ADA, organizuje Info dan na temu: „Pozivi za prijavu projekata u okviru ...

  U Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci, 16. septembra 2011. godine, održan je Info dan u okviru Tempus projekta ''Centar za razvoj nastavnih planova i programa i cjeloživotno učenje''   Koordinator projekta je Univerzitet u Đironi, Španija, a u pr...

 Poziv FP7-SEC-2012-1 Osnovne informacije o pozivu FP7-SEC-2012-1.pdf Datum objave poziva: 20.07.2011. godine Rok za prijavu projekata: 23.11.2011. godine do 17:00 časova po briselskom vremenu. Evaluacija: januar/februar 2012. godine Ukupni budžet ...

Poziv FP7-SME-2012 Osnovne informacije o Pozivu FP7-SME-2012 Datum objave poziva: 20.07.2011. godine Rok za prijavu projekata: 06.12.2011. godine do 17:00 časova po briselskom vremenu. Evaluacija: kraj februara 2012. godine Ukupni budžet poziva: 21...

EUA Bilten15 - 2011 EUA Newsletter 15   9 September 2011 Shaping Inclusive and Responsive University Strategies: Dissemination conference and new report on ‘Engaging in Lifelong Learning’ Lifelong learning (LLL) has become increasingly important f...