Navigacija

Arhiva novosti

Budući da je Prošireni kolegijum Univerziteta u Banjoj Luci jutros usvojio inicijativu Studentskog parlamenta da se kompletan akademski kalendar pomjeri za sedam dana unaprijed, odnosno da se ove sedmice ne drže nastava i ispiti, Parlament apeluje na sv...

U utorak, 20. maja 2014. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci  biće održana prezentacija TEMPUS projekta "Komparativno ocjenjivanje kao sredstvo za poboljšanje učinka visokog obrazovanja" (Benchmarking as a tool for improvment of higher education performance...

Dana 21. 05.2014. godine, u 18 časova na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci  (učionica 1) biće održana prezentacija stipendija vlade Japana.   Na prezentaciji će biti pojašnjeni  uslovi stipendiranja, način pripreme dokumenata i načini  kont...