Navigacija

Arhiva novosti

Sastav Komisije: 1. Predsjednik: dr Rada Petrović, docent, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, uža naučna oblast: Fizička hemija 2. Član: dr Dragan Tošković, redovni profesor, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, uža naučna ...