Navigacija

Arhiva novosti

U okviru sastanaka zajedničkog kolegijuma Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Univerziteta u Banjoj Luci, dana 07.02.2013. godine, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, održane su sjednice fakulteta društvenih, i pedagoških nauka ka...

Ideal-ist mreža organizuje Proposal Check Event sa ciljem osiguranja i poboljšanja kvaliteta prijedloga projekata za FP7 ICT poziv 11 (rok za prijavu projekata za ovaj poziv je 16. april 2013. godine). Cilj događaja je da se poveća mogućnost finansiranja pro...

Evropska komisija poziva stručnjake iz svih oblasti da učestvuju u oblikovanju dnevnog reda Horizon 2020 (Okvirni program za istraživanje i inovacije), sa ciljem stvaranja liste eksperata visokog ranga. Pojedinci mogu da izraze svoj interes, djelujući u lič...

Takmičenje Evropske komisije za pronalaženje najinovativnijih javnih uprava u Evropi je još uvijek otvoreno -ali samo do 15.2.2013. Evropska komisija podstiče lokalne, regionalne i nacionalne javne uprave da podnesu svoje projekte. Do devet nagrada u izn...