Navigacija

Arhiva novosti

Na Univerzitetu u Banjoj Luci dana 21.12.2012. godine sa početkom u 12,00 časova održaće se svečana promocija doktora nauka.U naučni stepen doktora nauka rektor Univerziteta prof. dr Stanko Stanić ćepromovisati: Velimira Karavelića, Maju Hrvanović, Željk...