Navigacija

Arhiva novosti

WBC-INCO.NET tim objavio je brošuru putem koje se objavljuju vijesti, događaji, objavljeni pozivi kao i novi dokumenti. WBC INCO NET – Western Balkan countries INCO –NET Projekat o koordinaciji istraživačkih politika sa zemljama Zapadnog Balkana. Za d...

Na osnovu člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci i u skladu sa članom 4. Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta na svojoj 58. sjedn...

Na osnovu člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci i u skladu sa članom 4. Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta na svojoj 58. sjedn...