Navigacija

Arhiva novosti

Broj: 01-3.623/13Datum: 18.02.2013. godine. Na osnovu člana 5. Pravilnika o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/umjetničko vijeće fakulteta/akademije i Senata Visoke škole unutrašnjih poslova i Odluk...

U okviru projekta “Zaposli se volontiranjem – volontiraj da bi se zaposlio” od decembra je počelo organizovano studentsko volontiranje. Volontiranje se odvija u sljedećim institucijama: Muzej savremene umjetnosti, Francuski kulturni centar, Centar za živo...