Navigacija

Arhiva novosti

Univerzitet u Banjj Luci bio je domaćin FP7 Radionice o pripremi prijedloga projekata, održane u petak, 22. marta 2013. godine. Radionica je organizovana u okviru redovnih aktivnosti NCP sistema Bosne i Hercegovine, a uz podršku Austrijske razvojne agen...

Intera - Tehnološki Park u Mostaru bio je domaćin Radionice o pripremi prijedloga projekata, održane u ponedjeljak, 18. marta 2013. godine. Ovaj događaj organizovan je u okviru redovnih aktivnosti NCP sistema Bosne i Hercegovine, a uz podršku Austrijsk...

Broj: 01/3-623-3/13Datum: 13.03.2013. godine. U skladu sa članom 5. Pravilnika o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u Nastavno-naučna/umjetničko vijeće fakulteta/Akademije i Senata Visoke škole unutrašnjih poslova, C...

Portal učesnika je ulaz u elektronsku administraciju projekata istraživanja i inovacija finansiranih od strane EU, a omogućava usluge za upravljanje prijedlozima i projektima kroz period njihovog trajanja. Trenutno portal pokriva osnovne akcije pod Sedmim o...