Навигација

ОГД07ФДД2 - Фотограметрија и даљинска детекција 2

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивФотограметрија и даљинска детекција 2
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГД07ФДД2обавезан52П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
----
Циљеви изучавања предмета
Стицање теоријских и практичних знања о фотограметрији, обради и презентовању података о земљишту и објектима на њему, као и начину коришћења података о простору у циљу израде одговарајућих топографских подлога – карата и планова и изградњи ГИС-а.
Исходи учења (стечена знања)
Успјешно коришћење стечених знања у области фотограметрије, даљинског истраживања и гео-информационих система.
Садржај предмета
--
Методе извођења наставе
Настава се реализује кроз предавања припремљена у виду рачунарских презентација са примјерима који илуструју теоријске приказе. На часовима вјежби решавају се карактеристични примјери који илуструју теоријске приказе. Задаци су индивидуални. Студент израђује елаборат вјежби.
Литература
  1. Карл Краус (1986) Фотограметрија. Књига 1 - Основе и стандардни поступци, Научна Књига, Београд
  2. Edward M. Mikhail, James S. Bethel, J. Chris McGlone (2001) Introduction to modern Photogrammetry. John Wiley & Sons
  3. John R. Jensen (2004) Introductory Digital Image Processing – Remote Sensing Perspective. 3nd ed., Prentice Hall
  4. Campbell J.B., Wynne R.H. (2011) Introduction to Remote Sensing. London, 5. izdanje
  5. Миодраг Регодић (2017) Фотограметрија и даљинска детекција, писана предавања
Облици провере знања и оцењивање
Активност у настави. Предиспитне обавезе. Завршни испит.
Посебна назнака
--