Навигација

ОГ08КИ2 - Конструктерско инжењерство 2

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивКонструктерско инжењерство 2
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГ08КИ2обавезан52П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Конструктерско инжењерство 1Испуњене предиспитне обавезе су услов за слушање. Положен испит је услов за полагање.
Циљеви изучавања предмета
Оспособљавање студената за рјешавање уобичајених инжењерских проблема. Анализа оптерећења, прорачун пресјека, елемената и склопова од челика.
Исходи учења (стечена знања)
Студент по завршетку курса стиче знање за прорачун попречних пресјека и елемената од челика за различите врсте утицаја и знање потребно за пројектовање (статички прорачун и димезионисање) разних врста челичних конструкција.
Садржај предмета
Увод, методе прорачуна челичних конструкција, филозофија прорачуна, комбинације оптерећења. Дејства на конструкције, стално оптерећење, оптерећење од снијега, оптерећење од вјетра, температурне промјене, сеизмички утицаји. Особине челика – избор материјала, парцијални коефицијенти. Класификација попречних пресјека: I, II, IIIкласа. IV класа – редукција попречног пресјека. Носивост попречних пресјека на притисак и затезање. Носивост попречних пресјека на момент савијања и смицање и торзију. Комбинована напрезања M+T, M+N, T+N, M+T+N. Стабилност линијских елемената, појмови, флексионо извијање, торзионо извијање, торзионо-флексионо извијање, бочно торзионо извијање, избочавање. Лимени носачи, решеткасти носачи. Диспозиција хала.
Методе извођења наставе
Интерактивна предавања и вјежбе са израдом индивидуалних годишњих задатака. Консултације.
Литература
  1. Z. Marković: Granična stanja čeličnih konstrukcija prema Evrokodu, Beograd, 2014.
  2. S. Živković: Osnove projektovanja čeličnih konstrukcija prema Evrokodu, Niš, 2016.
  3. S. Živković, M. Milošević: Zbirka rešenih zadataka iz čeličnih konstrukcija prema Evrokodu, Niš, 2017.
  4. D. Buđevac, Z. Marković, D. Bogavac, D.Tošić: Metalne konstrukcije, Beograd, 1998.
Облици провере знања и оцењивање
Похађање наставе 2 бода, активност на настави 8 бодова, 1. колоквиј 30 бодова, 2. колоквиј 30 бодова, завршни испит 30 бодова.