Навигација

ОГД07ДФ - Дигитална фотограметрија

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивДигитална фотограметрија
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГД07ДФобавезан82П + 1В4.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
----
Циљеви изучавања предмета
Стицање напредних знања о принципима и технологији који се користе у дигиталној фотограметрији. Оспособљавање за прикупљање, обраду и презентовање података о земљишту и објектима на њему, као и коришћење података о простору у циљу израде одговарајућих топографских подлога – карата и планова и изградње ГИС-а.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти су упознати са основним теоретским поставкама, процедурама, опремом и софтвером који се користе у дигиталној фотограметрији.
Садржај предмета
--
Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања (презентације на рачунару). Предавања су праћена вјежбама у рачунарској учионици, где студенти користе разне софтверске алате за извођење стандардних задатака у дигиталној фотограметрији.
Литература
  1. Toni Schenk (1999) Digital Photogrammetry – Volume1, TerraScience
  2. John R. Jensen (2004) Introductory Digital Image Processing – Remote Sensing Perspective. Third Edition, Prentice Hall
  3. Миодраг Регодић (2017) Дигитална фотограметрија, писана предавања
Облици провере знања и оцењивање
Активност на настави. Предиспитне обавезе. Завршни испит
Посебна назнака
--