Навигација

ОГД09ПВН - Процјена вриједности непокретности

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивПроцјена вриједности непокретности
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГД09ПВНобавезан72П + 1В4.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Нема.--
Циљеви изучавања предмета
Унапређење претходних теоријских и практичних знања у области процјене вриједности непокретности, са посебним освртом на методе процјене непокретности, врсте непокретности које се процјењују, стандардизовани извјештаји о процјени, масовна процјена непокретности.
Исходи учења (стечена знања)
Након успјешног завршетка овог предмета студент ће бити у могућности да наброји и опише методе процјене вриједности непокретности и изради извјешта о утврђеној вриједности непокретности примјеном одговарајућих метода процјене.
Садржај предмета
--
Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања током којих се студенти упознају са методама и поступцима процјене вриједности непокретности. Предавања прате вјежбе током којих студент прикупља податке за израду семинарског рада.
Облици провере знања и оцењивање
--
Посебна назнака
--