Навигација
Viber

Допуна извјештаја

Избори у звањаУниверзитет у Бањој Луци
ДОПУНА ИЗВЈЕШТАЈА

      На основу закључка НН Вијећа Шумарског Факултета, са сједнице одржане дана 03.11.2008. године, Комисија је извршила исправку извјештаја у слиједећем:


III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ


Умјесто ријечи ²предлаже да се у звање сарадника за наставни предмет ШУМАРСКА ФИТОПАТОЛОГИЈА изабере²

Треба да стоји:

²предлаже да се у звање вишег асистента за наставни предмет ШУМАРСКА ФИТОПАТОЛОГИЈА изабере²


IV ИЗДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ

 

Умјесто ријечи ²у звање сарадника²

Треба да стоји:

²у звање вишег асистента²
 

                                    Чланови Комисије:
                                    1. Др Драган Караџић, ред. проф.
                                    Шумарског факултета у Београду
                                    
                                    2. Др Љубодраг Михајловић, ред. проф
                                    Шумарског факултета у Београду
                                    
                                    3. Др Ненад Кеча, доцент
                                    Шумарског факултета у Београду

 

Бања Лука, 06.11.2008. године.