Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Аутоматика и роботика

Избори у звањаЕлектротехнички факултет

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање Извјештаја за избор сарадника за ужу научну област "Аутоматика и роботика"
др Милорад Божић, редовни професор, ужа научна област "Аутоматика и управљање" и "Вјештачка интелигенција", Електротехнички факултет Универзитета у Бањој Луци; предсједник,
др Србијанка Турајлић, ванредни професор, ужа научна област "Аутоматика и управљање", Електротехнички факултет Београд, члан,
др Петар Марић, ванредни професор, ужа научна област "Аутоматика и управљање", Електротехнички факултет Универзитета у Бањој Луци, члан.

НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

ПРЕДМЕТ: Извјештај Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање

Одлуком Научно-наставног вијећа Електротехничког факутета у Бањој Луци, број 01-1097/11, од 17.10.2011. године, именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање Извјештаја за избор у академско звање, по расписаном Конкурсу објављеном у дневном листу "Глас Српске" од 07.12.2011. године за избор сарадника за ужу научну област "Аутоматика и роботика".
На расписани конкурс Универзитета у Бањој Луци, Електротехничког факултета за избор у звање сарадника за ужу научну област "Аутоматика и роботика" који је објављен у листу "Глас Српске" од 07.12.2011. године, пријавио се један кандидат и то Дино Косић, дипл. инж. електротехнике - мастер рачунарства и информатике (према Рјешењу о еквиваленцији раније стеченог звања са новим звањем број 01-1547/11 од 16.12.2011. године издатом од стране Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци.
На основу разматрања конкурсног материјала, у складу са Законом о високом образовању и Правилником о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, подносимо Извјештај Научно-наставном вијећу Електротехничког факултета у Бањој Луци, ради даљег поступка

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Аутоматика и роботика Дино Косић