Навигација
Viber

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Татјане Марић

ДокторатиФилозофски факултет

Састав Комисије:
1. Др Ненад Сузић, редовни професор Филозофског факултета у Бањој Луци, ужа научна област Општа педагогија и методика васпитно образовног рада, предсједник;
2. Др Драго Бранковић, редовни професор Филозофског факултета у Бањој Луци, ужа научна област Општа педагогија, члан
3. Др Милка Ољача, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област Педагогија, члан

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Татјане Марић